Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

J-RON WT12 12 GAUGE CLAYBUSTER WAD 1 TO 1-5/8OZ


12 Gauge 1 to 1-5/8oz Wads Orange 500/Bog

CB0118-12 is for use in 1 to 1-5/8 oz. trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Viac...

Produkt č.: 940002601 743491001186 940002601
CB0118-12 is for use in 1 to 1-5/8 oz. trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Performs best in tapered hulls, Remington or Winchester. Optimum load is 1-1/8 oz.
J-RON
15 15 1 EUR
New
940002601
12 Gauge 1 to 1-5/8oz Wads Orange 500/Bog
Časť - Výrobcovia: CB011812 743491001186
15 EUR 29 15,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Gauge: 12 Gauge Kvantita: 500

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Gauge: 12 Gauge Kvantita: 500

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: 0A986
CB0118-12 is for use in 1 to 1-5/8 oz. trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Performs best in tapered hulls, Remington or Winchester. Optimum load is 1-1/8 oz.