Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

J-RON WINDJAMMER 12 GAUGE CLAYBUSTER WAD 1 TO 1-1/4OZ


12 Gauge 1 to 1-1/4oz Wads Blue 500/Bog

CB4118-12B is for use in 1 to 1-1/4 oz. Trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Viac...

Produkt č.: 940002600 743491041182 940002600
CB4118-12B is for use in 1 to 1-1/4 oz. Trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Versatile for most hulls depending on powder volume. Optimum load is 1-1/8 oz.
J-RON
15 15 1 EUR
New
940002600
12 Gauge 1 to 1-1/4oz Wads Blue 500/Bog
Časť - Výrobcovia: CB411812B 743491041182
15 EUR 0 15,00 € *

Tovar na objednanie nie je momentálne dostupný
Špecifikácia: Gauge: 12 Gauge Kvantita: 500

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Gauge: 12 Gauge Kvantita: 500

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: 0A986
CB4118-12B is for use in 1 to 1-1/4 oz. Trap, skeet, sporting clay or hunting loads. Versatile for most hulls depending on powder volume. Optimum load is 1-1/8 oz.