Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W SHIELD 45 DUTY/CARRY KIT


S&W Shield 45 Duty/Carry Kit

Apex’s Duty / Carry Kit is designed to give your M&P Shield 45 a smoother, more consistent trigger pull that is approximately 2 lbs. lighter than the factory trigger. Viac...

Produkt č.: 100023594 854263007111 100023594
Reduces Trigger Pull Weight & Gives Faster, More Detectable Reset
Apex’s Duty / Carry Kit is designed to give your M&P Shield 45 a smoother, more consistent trigger pull that is approximately 2 lbs. lighter than the factory trigger. As an added advantage, the Apex Shield 45 Duty / Carry Kit smooths the overall feel of the pull AND reduces over-travel, thus delivering a shorter, faster, more detectable reset. Reduces pull weight while keeping it within the safe range for reliable function of a service pistol Actual reduction in pull weight varies from gun to gun D.I.Y. installation (maybe a bit more than "drop in") Kit includes precision-machined sear, Talon Tactical tool, striker block spring, sear spring, trigger return spring, carry spring set, and trigger return spring installation slave pin Works with all S&W M&P Shield 45 pistols The M&P Shield 45 Duty / Carry Kit can be used with your pistol’s factory trigger, or for an even greater improvement in the trigger pull, combine with Apex’s Action Enhancement Trigger (sold separately).
112 112 1 EUR
100023594
S&W Shield 45 Duty/Carry Kit
Časť - Výrobcovia: 100166 854263007111 Apex je clo / niesť Kit je navrhnutý tak, aby váš štít M & P 45 hladšiu a konzistentnejšie spúšte, ktorá je približne 2 libier ľahší ako továreň spúšť. Ako doplnkovú výhodu, Apex štít 45 cla / niesť Kit vyhladzuje celkový dojem z ťahu a znižuje nadmerné cestovanie, čím sa najúspornejším kratšia, rýchlejší, viac zistiteľné reset. Znižuje pull hmotnosť pri zachovaní ju do bezpečného rozsahu na spoľahlivú funkciu služby pištoľ skutočné zníženie pull hmotnosti sa odlišuje pištole gun DIY inštalácia (možno trochu viac, než "pokles") Kit obsahuje precízne opracované sežehnout, Talon taktický nástroj , útočník blok jar, sežehnout jar, vratná pružina spúšte, carry jar súbor a spúšť vratné pružiny montáž slave pin pracuje s všetky štít S & W M & P 45 pištole M & P štít 45 cla / niesť Kit možno s váš pištoľ factory spúšť alebo ešte väčšie zlepšenie v spúšte, kombinovať s Apex-vylepšenie spúšte (predáva sa samostatne).
112 EUR 3 112,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Podrobnosti o položke

Made in USA
Vývozná klasifikácia USA: I(h)Reduces Trigger Pull Weight & Gives Faster, More Detectable Reset
Apex’s Duty / Carry Kit is designed to give your M&P Shield 45 a smoother, more consistent trigger pull that is approximately 2 lbs. lighter than the factory trigger. As an added advantage, the Apex Shield 45 Duty / Carry Kit smooths the overall feel of the pull AND reduces over-travel, thus delivering a shorter, faster, more detectable reset. Reduces pull weight while keeping it within the safe range for reliable function of a service pistol Actual reduction in pull weight varies from gun to gun D.I.Y. installation (maybe a bit more than "drop in") Kit includes precision-machined sear, Talon Tactical tool, striker block spring, sear spring, trigger return spring, carry spring set, and trigger return spring installation slave pin Works with all S&W M&P Shield 45 pistols The M&P Shield 45 Duty / Carry Kit can be used with your pistol’s factory trigger, or for an even greater improvement in the trigger pull, combine with Apex’s Action Enhancement Trigger (sold separately).