Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

MESA TACTICAL PRODUCTS, INC. SURESHELL POLYMER SHOTSHELL CARRIER


Sureshell Polymer Carrier & Rail Ben SuperNova 12Ga 6Rd

Carry more ammunition “at the ready”: Professional operators who are unwilling to sacrifice quality, performance, and durability, will find Mesa Tactical’s polymer shotshell carriers to be an especially attractive and economical alternative to the low-cost consumer grade plastic shell holders offered by competitors. SureShell® Polymer Shotshell Carriers are made from durable, impact resistant polymer. Viac...

Produkt č.: 100019759 878405004462 100019759
Carry more ammunition “at the ready”: Professional operators who are unwilling to sacrifice quality, performance, and durability, will find Mesa Tactical’s polymer shotshell carriers to be an especially attractive and economical alternative to the low-cost consumer grade plastic shell holders offered by competitors. SureShell® Polymer Shotshell Carriers are made from durable, impact resistant polymer. This shotshell carrier system, available in a six shell configuration, features shell holders injection molded from glass filled polymer, secured to the receiver by a lightweight aluminum back plate with brass threaded inserts. The SureShell Polymer Carrier also includes an innovative dual rubber friction system that reliably holds shotshells in place. Some SureShell carriers include high temperature adhesive backed, die-cut rubber gaskets to protect the host shotgun’s finish. The Sureshell receiver mounting system for Remington 870, 1100 and 11-87 shotguns uses a combination of steel fasteners threaded into a steel pin (at the rear) and paired Chicago screws (up front) for more secure attachment to the shotgun without the risk of pinching the receiver. The mounting plate even features a window over the shotgun serial number location, to make it easier for armorers to inventory their weapons. Models are available with and without integral Picatinny rails for mounting optics. Like all SureShell carriers, the new polymer SureShell shotshell carriers work well in all climates and environments, and are designed to withstand the daily use and abuse to which arsenal weapons are commonly subjected. This system securely holds shells in place until needed at which time they are readily accessible and easily removed for rapid reloading.

SPECS: Injection molded from glass filled polymer, lightweight aluminum backplate, matte black. For 12 gauge only. All models include mounting hardware, rubber gasket, and installation instructions. Right Hand models only. Remington Sidemount fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). Rem 6-Round Sidemount – 6¼” (15.8cm) long x 1½” high. 5.4 oz. (152g) wt. Rem 8-Round Sidemount – 7¾” (19.7) long x 1½” high. 7 oz. (200g) wt. Remington Picatinny fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). 7” (15.8cm) long x 2½” (6.3cm) high. 7.6 oz. (215g) wt. Mossberg fits models 500/590. 6-round ony. 6-3⁄8" (16.2cm) long x 1-3⁄8" (3.5cm) high. 5.2 oz. (147g) wt.Benelli Sidemount fits M1/M2/M3. Benelli 6-Round Sidemount – 6” (15.2cm) long x 2½” high. 6.3 oz. (179g) wt. Benelli Picatinny available for M2 (requires drilling tapping receiver to fit M1), M4/M1014, and Supernova. Benelli M2 6-Round Picatinny – 6” long x 2 (5.1cm)” high. 7.4 oz. (210g) wt. Benelli M4/M1014 6-Round Picatinny – 6” long x 2” (5.1cm) high. 7.5 oz. (213g) wt.

* Requires use of shorter forend on Rem 870.
+ Requires minor forend alterations to fit Rem 1100/11-87.
** Requires drilling/tapping receiver to fit M1.

MESA TACTICAL PRODUCTS, INC.
53 145 9 EUR
100019759
Sureshell Polymer Carrier & Rail Ben SuperNova 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94920 878405004462 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
120 EUR 0 120,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount

Atribúty

Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Štýl: Side Mount

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: EAR99
100019754
Sureshell Polymer Carrier Mossberg 500/590 Mav 88 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94750 878405004271 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
60 EUR 0 60,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019760
Sureshell Polymer Carrier & Rail Benelli M4 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94930 878405004479 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
135 EUR 0 135,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019758
Sureshell Polymer Carrier & Rail Mossberg 500/590 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94880 878405004424 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
145 EUR 0 145,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019755
Sureshell Polymer Carrier Mossberg 930 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94760 878405004288 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
70 EUR 3 70,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019761
Suresehll Polymer Carrier & Rail Ben M2 Tactical 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94940 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
135 EUR 0 135,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019757
Sureshell Polymer Carrier & Saddle Remington 870 12 Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94830 878405004356 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
142 EUR 3 142,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100019756
Sureshell Polymer Carrier Benelli M1/M2/M3 12Ga 6Rd
Časť - Výrobcovia: 94790 878405004318 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.

Bohužiaľ tento produkt už nie je možné objednať.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Side Mount
100022971
Sureshell Polymer Carrier Rem 870 1100 11-87 12ga 6 Rd
Časť - Výrobcovia: 94740 878405004264 Prepravu viac munície "v pohotovosti": profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú ochotní obetovať kvalitu, výkon a trvanlivosť, nájdu Mesa taktické polymér shotshell nosiče obzvlášť atraktívne a ekonomická alternatíva low-cost spotrebiteľa triedy plastovou škrupinou majiteľom ponúkané konkurentmi. SureShell® polymér Shotshell dopravcovia sú vyrobené z odolného, nárazuvzdorného polyméru. Tento shotshell carrier systém, k dispozícii šesť shell konfigurácie, funkcie shell držiteľov vstrekovaním zo skla naplnené polyméru, zabezpečené k prijímaču ľahká hliníková Zadná doska s mosadzné závitové vložky. SureShell polyméru dopravcu zahŕňa aj inovatívne dual gumy trenie systém, ktorý spoľahlivo drží shotshells na mieste. Niektorí dopravcovia SureShell patrí vysoká teplota lepiace podporou, die-cut gumené tesnenie na ochranu host brokovnice dokončiť. Sureshell prijímača systém upevnenia pre Remington 870, 1100 a 11-87 brokovnice používa kombináciu steel spojovací materiál so závitom do ocele, pin (vzadu) a spárovaný Chicago skrutky (vpredu) bezpečnejšie upevnenie na brokovnicu bez rizika štiepanie prijímača. Montážna doska aj funkcie okno nad umiestnenie sériového čísla – brokovnica, aby bolo jednoduchšie pre zbrojaři zásob ich zbrane. Modely sú bez neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž optiky. Ako všetky SureShell nosiče, nový polymér SureShell shotshell dopravcovia pracovať dobre vo všetkých klimatických podmienkach a prostredia a sú navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie a zneužívanie, ktoré arzenál zbraní sú bežne vystavené. Tento systém bezpečne drží škrupiny na mieste kým potrebné v tomto čase sú ľahko prístupné a ľahko odstrániť pre rýchle prekládky.
53 EUR 52 53,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Ammo Carrier
Carry more ammunition “at the ready”: Professional operators who are unwilling to sacrifice quality, performance, and durability, will find Mesa Tactical’s polymer shotshell carriers to be an especially attractive and economical alternative to the low-cost consumer grade plastic shell holders offered by competitors. SureShell® Polymer Shotshell Carriers are made from durable, impact resistant polymer. This shotshell carrier system, available in a six shell configuration, features shell holders injection molded from glass filled polymer, secured to the receiver by a lightweight aluminum back plate with brass threaded inserts. The SureShell Polymer Carrier also includes an innovative dual rubber friction system that reliably holds shotshells in place. Some SureShell carriers include high temperature adhesive backed, die-cut rubber gaskets to protect the host shotgun’s finish. The Sureshell receiver mounting system for Remington 870, 1100 and 11-87 shotguns uses a combination of steel fasteners threaded into a steel pin (at the rear) and paired Chicago screws (up front) for more secure attachment to the shotgun without the risk of pinching the receiver. The mounting plate even features a window over the shotgun serial number location, to make it easier for armorers to inventory their weapons. Models are available with and without integral Picatinny rails for mounting optics. Like all SureShell carriers, the new polymer SureShell shotshell carriers work well in all climates and environments, and are designed to withstand the daily use and abuse to which arsenal weapons are commonly subjected. This system securely holds shells in place until needed at which time they are readily accessible and easily removed for rapid reloading.

SPECS: Injection molded from glass filled polymer, lightweight aluminum backplate, matte black. For 12 gauge only. All models include mounting hardware, rubber gasket, and installation instructions. Right Hand models only. Remington Sidemount fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). Rem 6-Round Sidemount – 6¼” (15.8cm) long x 1½” high. 5.4 oz. (152g) wt. Rem 8-Round Sidemount – 7¾” (19.7) long x 1½” high. 7 oz. (200g) wt. Remington Picatinny fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). 7” (15.8cm) long x 2½” (6.3cm) high. 7.6 oz. (215g) wt. Mossberg fits models 500/590. 6-round ony. 6-3⁄8" (16.2cm) long x 1-3⁄8" (3.5cm) high. 5.2 oz. (147g) wt.Benelli Sidemount fits M1/M2/M3. Benelli 6-Round Sidemount – 6” (15.2cm) long x 2½” high. 6.3 oz. (179g) wt. Benelli Picatinny available for M2 (requires drilling tapping receiver to fit M1), M4/M1014, and Supernova. Benelli M2 6-Round Picatinny – 6” long x 2 (5.1cm)” high. 7.4 oz. (210g) wt. Benelli M4/M1014 6-Round Picatinny – 6” long x 2” (5.1cm) high. 7.5 oz. (213g) wt.

* Requires use of shorter forend on Rem 870.
+ Requires minor forend alterations to fit Rem 1100/11-87.
** Requires drilling/tapping receiver to fit M1.

Skladom v USA Skladom 4 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
56,00 € * 56,00 € - 61,00 €*