Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

NEXT LEVEL TRAINING SIRT PERFORMER TRAINING PISTOL


SIRT TRAINING PISTOL W/ RED SHOT LASER

Training pistol with the look, feel and approximate weight of a Glock 17/22 provides enhanced dry-fire practice. The Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) system assists shooters in developing proper grip and trigger control without spending money on ammunition. Viac...

Produkt č.: 100010966 100010966
Inert Training Replica Uses Lasers To Assist In Learning Proper Pistol Mechanics
Training pistol with the look, feel and approximate weight of a Glock 17/22 provides enhanced dry-fire practice. The Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) system assists shooters in developing proper grip and trigger control without spending money on ammunition. Auto-resetting trigger activates two red lasers – one when pressure is applied to the trigger to serve as a take-up/trigger prep indicator (may be deactivated), while the other displays “shot” placement. Features standard sights and a functional magazine release that enables users to practice reloads using the included weighted training magazine. 

SPECS: Molded polymer, black frame and red slide. 24.5 oz. (695g) wt. with magazine. Lasers are 5mW Max, 650nm wavelength, and are windage/elevation adjustable. Includes one training magazine, Allen wrenches, instructions, and training DVD. Uses one CR-123 battery, included.

NEXT LEVEL TRAINING
394 394 1 EUR
100010966
SIRT TRAINING PISTOL W/ RED SHOT LASER
Časť - Výrobcovia: SIRT110RR Školenia pištoľ s vzhľad, pocit a približnú hmotnosť Glock 17/22 poskytuje vylepšené suché-požiarnej praxi. Shot uvedením resetovanie spúšť (SIRT) systém pomáha strelcov v rozvoj správne držanie a ovládanie spúšť bez míňanie peňazí na strelivo. Auto-obnovenie spúšte aktivuje dva červené lasery – jeden keď tlak je aplikovaný na spúšť slúžiť ako take up/trigger prípravka ukazovateľ (môže byť deaktivovaný), zatiaľ čo druhá zobrazuje "výstrel" umiestnenie. Funkcie štandardná pamiatok a funkčné časopis uvoľnenie, ktoré umožňuje používateľom cvičiť načíta pomocou zahrnuté vážená odborná príprava časopisu.
394 EUR 31 394,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Inert Training Replica Uses Lasers To Assist In Learning Proper Pistol Mechanics
Training pistol with the look, feel and approximate weight of a Glock 17/22 provides enhanced dry-fire practice. The Shot Indicating Resetting Trigger (SIRT) system assists shooters in developing proper grip and trigger control without spending money on ammunition. Auto-resetting trigger activates two red lasers – one when pressure is applied to the trigger to serve as a take-up/trigger prep indicator (may be deactivated), while the other displays “shot” placement. Features standard sights and a functional magazine release that enables users to practice reloads using the included weighted training magazine. 

SPECS: Molded polymer, black frame and red slide. 24.5 oz. (695g) wt. with magazine. Lasers are 5mW Max, 650nm wavelength, and are windage/elevation adjustable. Includes one training magazine, Allen wrenches, instructions, and training DVD. Uses one CR-123 battery, included.