Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC SIG SAUER P320 FORWARD SET TRIGGER BAR


Sig P320 Forward Set Trigger Bar

The Apex Forward Set Trigger Bar for the "factory upgraded models" of the Sig Sauer P320 is a direct replacement to the factory trigger bar and is easily installed without the need for tools or fixtures. The patent pending Apex Forward Set Trigger Bar reduces trigger travel and reset and can be paired with the factory curved trigger or one of the three Apex triggers for the P320 (112-025, 112-026 or 112-027). Viac...

Produkt č.: 100025529 854263007203 100025529
Shortens Pull & Reset for More Comfortable, Accurate Shooting
The Apex Forward Set Trigger Bar for the "factory upgraded models" of the Sig Sauer P320 is a direct replacement to the factory trigger bar and is easily installed without the need for tools or fixtures. The patent pending Apex Forward Set Trigger Bar reduces trigger travel and reset and can be paired with the factory curved trigger or one of the three Apex triggers for the P320 (112-025, 112-026 or 112-027). Machined from billet steel. Expected Results – Direct drop-in replacement of factory trigger bar – Reduces trigger travel approx. 20% – Reduces reset – Reduces trigger pull weight by approx. 10% – In X-Series models, does not reduce pull weight but does reduce overall travel 20% – Can be paired with the factory trigger, or an Apex trigger (112-025, 112-026 or 112-027) – Maintains factory drop safety values Applicable To What Gun(s) Works with UPGRADED Sig Sauer P320 model pistols ONLY (including the X-Series). However, due to different internal dimensions of the mold, use in the Sub-Compact Grip Module is NOT recommended. Not for use in non-factory upgraded P320 pistols. Not for use in Thumb Safety models of the P320. Does NOT function in the Sig Sauer P250. Apex’s Forward Set Trigger Bar is like a trigger job in a bag. Install one and enjoy an immediate, significant improvement in your SIG P320’s trigger pull.
114 114 1 EUR
100025529
Sig P320 Forward Set Trigger Bar
Časť - Výrobcovia: 112041 854263007203 Apex dopredu súbor spúšťacím panelom pre "factory inovované modely" Sig Sauer P320 je priama náhrada k panelom spúšťača továrne a je ľahko inštalovať bez nutnosti nástroje alebo príslušenstvo. Patent Apex dopredu Set spúšťačmi znižuje cestovanie spúšť a reset a môže byť spárovaná s factory zakrivené spúšť alebo jeden z troch Apex spúšťa pre P320 (112-025, 112-026 alebo 112-027). Obrobiť z predvalky ocele. Očakávané výsledky – priame drop-in náhradné factory trigger bar-znižuje spúšť cestovanie cca 20% – znižuje reset – znižuje spúšte o cca 10% – v X-série modelov, neznižuje pull hmotnosť, ale 20% zníženie celkovej cestovné-možno spárovať s factory spúšť alebo spúšťača Apex (112-025, 112-026 alebo 112-027) – Maintains factory drop bezpečnosť hodnoty uplatniteľné na čo Gun(s) diela s REKONŠTRUOVANÉ Sig Sauer P320 model pištole len (vrátane X-Series). Však kvôli rôzne vnútorné rozmery formy, použitie v Module uchopenie Sub-kompaktný neodporúča. Nepoužívajte v non-továreň rekonštruované P320 pištole. Nepoužívajte v palec bezpečnosti modely P320. Nefunguje v Sig Sauer P250. Apex je dopredu súbor spúšťacím panelom je ako spúšťacie prácu v sáčku. Nainštalovať a vychutnať okamžitý, významné zlepšenie vo vašom SIG P320 spúšte.
114 EUR 25 114,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Finish: Black Make: Sig Sauer Model: P320 Style: Drop-In, Replacement

Atribúty

Finish: Black Model: P320 Značka: Sig Sauer Štýl: Replacement,Drop-In

Podrobnosti o položke

Made in USA
Vývozná klasifikácia USA: I(h)Shortens Pull & Reset for More Comfortable, Accurate Shooting
The Apex Forward Set Trigger Bar for the "factory upgraded models" of the Sig Sauer P320 is a direct replacement to the factory trigger bar and is easily installed without the need for tools or fixtures. The patent pending Apex Forward Set Trigger Bar reduces trigger travel and reset and can be paired with the factory curved trigger or one of the three Apex triggers for the P320 (112-025, 112-026 or 112-027). Machined from billet steel. Expected Results – Direct drop-in replacement of factory trigger bar – Reduces trigger travel approx. 20% – Reduces reset – Reduces trigger pull weight by approx. 10% – In X-Series models, does not reduce pull weight but does reduce overall travel 20% – Can be paired with the factory trigger, or an Apex trigger (112-025, 112-026 or 112-027) – Maintains factory drop safety values Applicable To What Gun(s) Works with UPGRADED Sig Sauer P320 model pistols ONLY (including the X-Series). However, due to different internal dimensions of the mold, use in the Sub-Compact Grip Module is NOT recommended. Not for use in non-factory upgraded P320 pistols. Not for use in Thumb Safety models of the P320. Does NOT function in the Sig Sauer P250. Apex’s Forward Set Trigger Bar is like a trigger job in a bag. Install one and enjoy an immediate, significant improvement in your SIG P320’s trigger pull.