Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

MARLIN SEAR SPRING


Sear Spring

SEAR Viac...

Produkt č.: 550000378 550000378
FITS: 922, .22 Mag
SEAR SPRING
MARLIN
5 5 1 EUR
550000378
Sear Spring
Časť - Výrobcovia: G4163940 OŽEHNOUT JAR
5 EUR 1 5,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Marlin Model: 922

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 922 Značka: Marlin

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 922, .22 Mag
SEAR SPRING