Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

MARLIN SEAR


Sear

Produkt č.: 550307151 550307151
FITS: 60 - Standard Model, .22 LR; 99M1/75, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
SEAR
MARLIN
16 16 1 EUR
550307151
Sear
Časť - Výrobcovia: G3071510 SEŽEHNOUT
16 EUR 1 16,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Marlin Model: 60

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 60 Značka: Marlin

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 60 - Standard Model, .22 LR; 99M1/75, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
SEAR