Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

BOYDS Rem 700 SA BDL Stock Sporter Wood Brown


Produkt č.: 239000043 3U1821104117 239000043
259 259 0 EUR
239000043
Rem 700 SA BDL Stock Sporter Wood Brown
Časť - Výrobcovia: 3U1821104117 3U1821104117
259 EUR 0 259,00 € *

Tovar vyradený zo skladového programu. Vypredané.

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Farba: Walnut Materiál: Walnut,Wood Model: 700 Značka: Remington Štýl: Sporter,Short

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)