Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

MESA TACTICAL PRODUCTS, INC. RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER


SM 6-Round Shotshell Holder fits Moss 500/590

Rugged and lightweight, aluminum shell holders put extra 12 gauge shotshells on the left side of the receiver for fast tactical reloads. Shells are held in place with a unique, internal Santoprene™ elastomer rib that securely retains even heavy slug shells during vigorous movement or heavy recoil. Viac...

Produkt č.: 100002649 878405000228 100002649
Puts Extra Shotshells Right Where You Need Them For Fast Loading
Rugged and lightweight, aluminum shell holders put extra 12 gauge shotshells on the left side of the receiver for fast tactical reloads. Shells are held in place with a unique, internal Santoprene™ elastomer rib that securely retains even heavy slug shells during vigorous movement or heavy recoil. Available in sidemount (SM) or Picatinny rail (PR) configurations. All necessary installation hardware, tools, and instructions included. Remington Sidemount is available in 4-, 6-, and 8-round capacities and uses steel-on-steel, threaded adapters that replace the trigger group pins to anchor the shell holder securely to the receiver. Remington 870 shotguns require a shortened, tactical-style forend to accommodate 6- and 8-round sidemount units. Remington 1100/11-87 require minor forend alterations to fit the 8-round model. Remington Picatinny is a 6-round model that features an integral Picatinny rail for mounting sights, optics, or other accessories. Wraps around the top and mounts to both sides of the receiver using the same type of attaching system as the sidemount model. Fits Remington 1100/11-87 without modification; requires use of shorter than factory length forearm when used with Remington 870. Mossberg Sidemount is a 6-round unit that attaches in the same manner as the Remington Sidemount. Fits Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell Carrier attaches to top mount. Benelli Picatinny models include an integral Picatinny rail and mount to the top of factory drilled/tapped receivers. Available in 6-round for Benelli M1/M2 (requires drilling/tapping receiver for M1), 6- and 8-round for M4/M1014, and 4-round for Supernova shotguns. Mossberg 930 sidemount attaches to the left side of the receiver. Mossberg Picatinny is a 6-round model that features a top Picatinny rail and attaches the same as the Sidemount model.  Versamax is a 6-round model that features a top Picatinny rail and attaches to the receiver.

SPECS: 6061 T6 aluminum, anodized, matte black. For 12 gauge only. All models include mounting hardware, rubber gasket, and installation instructions. Right Hand models only. Remington Sidemount fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). Rem 4-Round Sidemount – 5¼” (13.3cm) long x 1½” (3.8cm) high. 3.9 oz. (111g) wt. Rem 6-Round Sidemount – 6¼” (15.8cm) long x 1½” high. 5.4 oz. (152g) wt. Rem 8-Round Sidemount – 7¾” (19.7) long x 1½” high. 7 oz. (200g) wt. Remington Picatinny fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). 7” (15.8cm) long x 2½” (6.3cm) high. 7.6 oz. (215g) wt. Mossberg fits models 500/590. 6-round ony. 6-3⁄8" (16.2cm) long x 1-3⁄8" (3.5cm) high. 5.2 oz. (147g) wt. Benelli Sidemount fits M1/M2/M3. Benelli 6-Round Sidemount – 6” (15.2cm) long x 2½” high. 6.3 oz. (179g) wt. Benelli 8-Round Sidemount – 7¾” long x 2½” high. 8.1 oz. (230g) wt. Benelli Picatinny available for M2 (requires drilling tapping reciever to fit M1), M4/M1014, and Supernova. Benelli M2 6-Round Picatinny – 6” long x 2 (5.1cm)” high. 7.4 oz. (210g) wt. Benelli M4/M1014 6-Round Picatinny – 6” long x 2” (5.1cm) high. 7.5 oz. (213g) wt. Benelli M4/M1014 8-Round Picatinny – 7¾” long x 2” high. 9.5 oz. (268g) wt. Benelli Supernova 4-Round Picatinny – 8” (20cm) long x 1¾” (4.4cm) high. 6.2 oz. (176g) wt.

* Requires use of shorter forend on Rem 870.
+ Requires minor forend alterations to fit Rem 1100/11-87.
** Requires drilling/tapping receiver to fit M1.

MESA TACTICAL PRODUCTS, INC.
94 193 14 EUR
100002649
SM 6-Round Shotshell Holder fits Moss 500/590
Časť - Výrobcovia: 90390 878405000228 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
107 EUR 1 107,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader

Atribúty

Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Štýl: Range Loader

Podrobnosti o položke

Made in USA100002650
PR 6-Round Shotshell Holder fits Benelli M4/M1014
Časť - Výrobcovia: 90880 878405000440 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
172 EUR 0 172,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader
100002648
SM 6-Round Shotshell Holder fits *Rem 870/1100/11-87
Časť - Výrobcovia: 90210 878405000204 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
100 EUR 5 100,00 € *

Skladom 5 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader
100003296
PR 8-Round Shotshell Holder fits Benelli M4/M1014
Časť - Výrobcovia: 90890 878405000457 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
193 EUR 5 193,00 € *

Skladom 5 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 8-Round Style: Range Loader
100003295
SM 8-Round Shotshell Holder fits *+Rem 870/1100/11-87
Časť - Výrobcovia: 90420 878405000211 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
122 EUR 1 122,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 8-Round Style: Range Loader
100003824
PR 6-Round Shotshell Holder fits **Benelli M1/M2
Časť - Výrobcovia: 91220 878405000419 PR 6-kolo Shotshell držiak hodí ** Benelli M1/M2
172 EUR 2 172,00 € *

Skladom 2 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader
100003972
SM 8-Round Shotshell Holder fits Benelli M1/M2/M3
Časť - Výrobcovia: 90850 878405001096 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.

Tovar nie je momentálne dostupný. Ak si želáte byť notifikovaný o dostupnosti, zadajte Vás email vyššie.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 8-Round Style: Range Loader
100003971
SM 6-Round Shotshell Holder fits Benelli M1/M2/M3
Časť - Výrobcovia: 90840 878405000730 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.

Tovar nie je momentálne dostupný. Ak si želáte byť notifikovaný o dostupnosti, zadajte Vás email vyššie.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader
100004030
PR 6-Round Shotshell Holder fits *Rem 870/1100/11-87
Časť - Výrobcovia: 91630 878405000839 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
179 EUR 3 179,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Range Loader
100004031
SM 4-Round Shotshell Holder fits Rem 870/1100/11-87
Časť - Výrobcovia: 90320 878405000181 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
94 EUR 4 94,00 € *

Skladom 4 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 4-Round Style: Range Loader
100004029
PR 4-Round Shotshell Holder fits Benelli Supernova
Časť - Výrobcovia: 92000 878405000853 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
151 EUR 0 151,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 4-Round Style: Range Loader
100008202
SM 6-Round Shotshell Holder fits Moss 930
Časť - Výrobcovia: 93030 878405001232 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
105 EUR 0 105,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Receiver Mount
100010529
Sureshell Carrier & Rail for Moss 500 6 Shell
Časť - Výrobcovia: 93630 878405001485 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
172 EUR 2 172,00 € *

Skladom 2 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Receiver Mount
100013724
SureShell Carrier & Rail Versamax 6 Shell 12ga
Časť - Výrobcovia: 93660 878405003472 Robustný a ľahký, hliníkový shell držiteľov dať extra 12 meradlo shotshells na ľavej strane prijímača pre rýchle taktické preloží. Mušle sú držané na mieste s unikátne, vnútorná Santoprene™ elastomér rebrá, ktorá bezpečne udrží aj ťažké slug škrupiny počas intenzívneho pohybu alebo ťažké vratnú. K dispozícii v sidemount (SM) alebo Picatinny železnici (PR) konfigurácia. Všetky potrebné inštalácie hardvéru, nástroje a návod v cene. Remington Sidemount je k dispozícii v 4, 6 a 8-kolo kapacít a používa ocele na ocele, závitových adaptérov, ktoré nahradiť spúšť skupiny kolíky na ukotvenie do shellu, držiteľ bezpečne do prijímača. Remington 870 brokovnice vyžadujú skrátené, taktické štýl predpažbie vyhovieť 6 - a 8-kolo sidemount jednotiek. Remington 1100/11-87 vyžadujú menšie førende zmeny prispôsobiť 8-kolo model. Remington Picatinny je 6-kolo model, ktorý ponúka neoddeliteľnou Picatinny koľajnice pre montáž pamiatky, optika alebo iné doplnky. Zábaly okolo hornej a úchyty na oboch stranách prijímača pomocou rovnakého typu systém ako sidemount model. Padne Remington 1100/11-87 bezo zmeny; vyžaduje kratšie ako továreň dĺžka predlaktia pri použití s Remington 870. Mossberg Sidemount je 6-kolo jednotka, ktorý prikladá rovnakým spôsobom ako Remington Sidemount. Hodí Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell dopravca sa viaže na hore mount. Benelli Sidemount je dostupný v 6 - a 8-kolo prispôsobiť brokovnice M1/M2/M3; zahŕňa Allen hlavy Skrutka nahradí jeden spúšť skupiny pin, aby sa pevne secure shell držiteľ do prijímača. Benelli Picatinny modely zahŕňajú neoddeliteľnou Picatinny železnici a pripojiť k hornej časti factory vyvŕtané a poklepal prijímače. Dostupné v 6-kolo pre Benelli M1/M2 (vyžaduje vŕtanie/rezanie závitov prijímač pre M1), 6 a 8 kolo pre M4/M1014 a 4-kolo pre Supernova brokovnice. Mossberg 930 sidemount prikladá ľavej strane prijímača. Mossberg Picatinny je 6-kolo model ktorý je vybavený Vrchná lišta Picatinny a prikladá rovnaké ako Sidemount model. Versamax je 6-kolo model, ktorý ponúka top Picatinny železnici a prikladá k prijímaču.
150 EUR 0 150,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Caliber: 12 Gauge Capacity: 6-Round Style: Receiver Mount
Puts Extra Shotshells Right Where You Need Them For Fast Loading
Rugged and lightweight, aluminum shell holders put extra 12 gauge shotshells on the left side of the receiver for fast tactical reloads. Shells are held in place with a unique, internal Santoprene™ elastomer rib that securely retains even heavy slug shells during vigorous movement or heavy recoil. Available in sidemount (SM) or Picatinny rail (PR) configurations. All necessary installation hardware, tools, and instructions included. Remington Sidemount is available in 4-, 6-, and 8-round capacities and uses steel-on-steel, threaded adapters that replace the trigger group pins to anchor the shell holder securely to the receiver. Remington 870 shotguns require a shortened, tactical-style forend to accommodate 6- and 8-round sidemount units. Remington 1100/11-87 require minor forend alterations to fit the 8-round model. Remington Picatinny is a 6-round model that features an integral Picatinny rail for mounting sights, optics, or other accessories. Wraps around the top and mounts to both sides of the receiver using the same type of attaching system as the sidemount model. Fits Remington 1100/11-87 without modification; requires use of shorter than factory length forearm when used with Remington 870. Mossberg Sidemount is a 6-round unit that attaches in the same manner as the Remington Sidemount. Fits Mossberg 500/590. Mossberg 500 Sureshell Carrier attaches to top mount. Benelli Picatinny models include an integral Picatinny rail and mount to the top of factory drilled/tapped receivers. Available in 6-round for Benelli M1/M2 (requires drilling/tapping receiver for M1), 6- and 8-round for M4/M1014, and 4-round for Supernova shotguns. Mossberg 930 sidemount attaches to the left side of the receiver. Mossberg Picatinny is a 6-round model that features a top Picatinny rail and attaches the same as the Sidemount model.  Versamax is a 6-round model that features a top Picatinny rail and attaches to the receiver.

SPECS: 6061 T6 aluminum, anodized, matte black. For 12 gauge only. All models include mounting hardware, rubber gasket, and installation instructions. Right Hand models only. Remington Sidemount fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). Rem 4-Round Sidemount – 5¼” (13.3cm) long x 1½” (3.8cm) high. 3.9 oz. (111g) wt. Rem 6-Round Sidemount – 6¼” (15.8cm) long x 1½” high. 5.4 oz. (152g) wt. Rem 8-Round Sidemount – 7¾” (19.7) long x 1½” high. 7 oz. (200g) wt. Remington Picatinny fits models 870/1100/11-87 (may require modification to gun). 7” (15.8cm) long x 2½” (6.3cm) high. 7.6 oz. (215g) wt. Mossberg fits models 500/590. 6-round ony. 6-3⁄8" (16.2cm) long x 1-3⁄8" (3.5cm) high. 5.2 oz. (147g) wt. Benelli Sidemount fits M1/M2/M3. Benelli 6-Round Sidemount – 6” (15.2cm) long x 2½” high. 6.3 oz. (179g) wt. Benelli 8-Round Sidemount – 7¾” long x 2½” high. 8.1 oz. (230g) wt. Benelli Picatinny available for M2 (requires drilling tapping reciever to fit M1), M4/M1014, and Supernova. Benelli M2 6-Round Picatinny – 6” long x 2 (5.1cm)” high. 7.4 oz. (210g) wt. Benelli M4/M1014 6-Round Picatinny – 6” long x 2” (5.1cm) high. 7.5 oz. (213g) wt. Benelli M4/M1014 8-Round Picatinny – 7¾” long x 2” high. 9.5 oz. (268g) wt. Benelli Supernova 4-Round Picatinny – 8” (20cm) long x 1¾” (4.4cm) high. 6.2 oz. (176g) wt.

* Requires use of shorter forend on Rem 870.
+ Requires minor forend alterations to fit Rem 1100/11-87.
** Requires drilling/tapping receiver to fit M1.

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
8,00 € *
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
26,00 € *
Skladom Skladom 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
125,00 € * 125,00 € - 209,00 €*
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
39,00 € *
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
21,00 € *