Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

RADIANS R3200 DUAL ELECTRONIC EARMUFF


R3200 Dual Electronic Earmuff

The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs take hearing protection to the next level, ensuring that wearers have a safe range experience while still being able to participate in the conversations and hear safety commands without issue. The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs use two independent microphones that collect ambient sound and provide it to the wearer at a normal sound level. Viac...

Produkt č.: 100026476 674326294230 100026476
Hear All Range Commands and Conversations with Ease
The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs take hearing protection to the next level, ensuring that wearers have a safe range experience while still being able to participate in the conversations and hear safety commands without issue. The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs use two independent microphones that collect ambient sound and provide it to the wearer at a normal sound level. When gunshots occur, the electronic components compress the noise to protect the user's hearing. Reduces noise by 24 decibels Color: black Folds compact for easy storage and transport LED indicator light prevents battery drainage Requires two AAA batteries The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs also provides users with a 3.5mm audio jack that allows them to pipe in music or other audio into their muffs. The input and patch cable is included with the earmuffs.
RADIANS
49 49 1 EUR
100026476
R3200 Dual Electronic Earmuff
Časť - Výrobcovia: R3200ECS 674326294230 Radiánov R-3200 duálny mikrofón chrániče sluchu sa Ochrana sluchu na ďalšiu úroveň, zabezpečenie bezpečného rozsahu skúseností kým ešte je schopný zúčastniť sa konverzácií a počuť bezpečnosť príkazy bez problému nositeľa. Radiánov R-3200 duálny mikrofón chrániče sluchu pomocou dvoch nezávislých mikrofóny, ktoré zbierajú okolitého zvuku a poskytujú na nositeľa v normálnej hladiny zvuku. Vyskytnú výstrely, elektronických komponentov komprimovať hluku ochranu sluchu používateľa. Znižuje hluk 24 decibelov farba: čierna záhyby kompaktný pre ľahké skladovanie a prepravu LED kontrolka zabraňuje batérie odvodnenie vyžaduje dve AAA batérie radiány R-3200 duálny mikrofón chrániče sluchu tiež poskytuje užívateľom s 3,5 mm audio konektor, ktorý im umožňuje potrubia v hudby alebo iných zvukových súborov do ich rukávniky. Vstup a patch kábel je súčasťou chrániče sluchu.
49 EUR 28 49,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Color: Black NRR: 24 dB Style: Electronic

Atribúty

Farba: Black NRR: 24 dB Štýl: Electronic
Hear All Range Commands and Conversations with Ease
The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs take hearing protection to the next level, ensuring that wearers have a safe range experience while still being able to participate in the conversations and hear safety commands without issue. The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs use two independent microphones that collect ambient sound and provide it to the wearer at a normal sound level. When gunshots occur, the electronic components compress the noise to protect the user's hearing. Reduces noise by 24 decibels Color: black Folds compact for easy storage and transport LED indicator light prevents battery drainage Requires two AAA batteries The Radians R-3200 Dual Mic Earmuffs also provides users with a 3.5mm audio jack that allows them to pipe in music or other audio into their muffs. The input and patch cable is included with the earmuffs.
Tovar nie je momentálne dostupný. Tovar nie je momentálne dostupný.
51,00 € *