Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

Ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu BROWNELLS s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Spoločnosť Brownells Slovensko si vyhradzuje právo na odstúpenie od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.
 2. Údaje ktoré je potrebné poskytnúť:
  • ​​​Meno a priezvisko, adresa
  • ​Dodacia adresa
  • Telefónny kontakt (umožní rýchlejšiu a lepšiu komunikáciu v prípade potreby)
  • E-mailový kontakt (je potrebný pri prvotnom zriadení účtu a jeho autorizácii)
  • V prípade registrácii ako veľkoodberateľ je potrebné uviesť údaje spoločnosti ako sú: Názov spoločnosti, adresa, fakturačné údaje, IČO a DIČ.
 3. ​Kupujúci si kedykoľvek môže po prihlásení sa do svojho účtu na stránke Brownells.sk svoje údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
 7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 8. Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme, neposkytujeme a nesprístupňujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, s ktorými je nevyhnutná spolupráca pre správne vybavenie objednávky ( CSI Watchdog Elite, banky, prepravná spoločnosť – meno, adresa a telefónny kontakt).
 9. Odoslaním záväznej objednávky zároveň udeľuje kupujúci súhlas predávajúcemu v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov.
 10. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to písomnou formou na adresu spoločnosti, alebo mailom.
 11. Kupujúci má podľa §20 Zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, právo na likvidáciu ak bol splnený účel ich spracúvania.
 12. Na sledovanie návštevnosti na našej internetovej stránke využívame informácie získané pomocou služby Google Anatytics. Návštevníci sa môžu pomocou odkazov uvedených nižšie prihlásiť alebo odhlásiť z používania služby Google Analytics.

Deaktivujte sledovanie pohybov Google Analytics v našom internetovom obchode (OPT-OUT).

Aktivujte sledovanie pohybov Google Analytics v našom internetovom obchode (OPT-IN).