Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

APPLIED BALLISTICS MODERN ADVANCEMENTS IN LONG RANGE SHOOTING


Modern Advancements in Long Range Shooting Volume 1

The Modern Advancements series is a running log of what is being studied in the Applied Ballistics Lab. The Modern Advancement Series deals with the progression of equipment and scientific knowledge, verified with live fire testing in the lab. Viac...

Produkt č.: 749013896 749013896
The Modern Advancements series is a running log of what is being studied in the Applied Ballistics Lab. The Modern Advancement Series deals with the progression of equipment and scientific knowledge, verified with live fire testing in the lab. In an industry filled with advertising, myths, and old wives tales. The Modern Advancement series gives the shooter the raw data allowing them to make an informed decision on if something fits their particular needs, never influenced by marketing. This book documents the ongoing R&D taking place in the AB Lab, and also consists of mythbusting cetain topics. The 2nd Volume covers a lot of new landmark studies. Not being influenced by marketing hype, or advertising stigma, our lab is free to publish unbiased raw results. In this book you will find a study by Nick Vitalbo that sets the precedence for how Laser Range Finders should be tested. Included are the results of nearly 2 dozen LRF devices, all tested to the same standard. If you are interested in a detailed comparison of how different LRF devices compare, an individual results table is provided for every LRF tested showing its performance on different targets. You will also find a comprehensive study on rimfire ammunition. Which goes over barrel, and twist rate effects on MV, MV Variation, BC, and BC Variation. Aside from numerous advanced hand loading topics you will also find a study on Barrel Technology. Specifically Traditional vs Carbon Wrapped Barrels, and how they performed.
APPLIED BALLISTICS
52 57 2 EUR
749013896
Modern Advancements in Long Range Shooting Volume 1
Časť - Výrobcovia: 0004 Moderné pokrok series je beh denník čo je študovaná uplatňovať balistika Lab. Moderná séria pokroku zaoberá priebeh vybavenia a vedeckých poznatkov, overená u živého ohňa v laboratóriu. Odvetvie plné reklám, mýty a staré príbehy manželiek. Sérii moderného pokroku dáva strelec surové dáta, čo im umožňuje uskutočniť informované rozhodnutie Ak sa niečo hodí ich potrebám, nikdy ovplyvnené marketing. Táto kniha dokumenty prebiehajúce R&D odohráva v laboratóriu AB a tiež pozostáva z mythbusting cetain témy. 2. objem zahŕňa veľa nových štúdií medzník. Nie je ovplyvnený marketing humbuk alebo reklama stigma, naše laboratórium je zadarmo zverejniť neskreslené surové výsledky. V tejto knihe nájdete štúdie Nick Vitalbo, ktorá nastaví prioritu pre ako sa testujú laserové diaľkomery. Zahrnuté sú výsledky takmer 2 desiatky LRF zariadenia, všetky testované na rovnakú úroveň. Ak máte záujem o podrobné porovnanie ako rôzne LRF zariadenia porovnať, jednotlivé výsledky, tabuľka je uvedená pre každý testovaný LRF ukazovať jeho výkon na rôzne ciele. Nájdete tu aj komplexnú štúdiu okrajovým munície. Ktoré ide cez hlaveň a twist sadzby ovplyvnenie MV MV variácie, BC, a BC variácie. Okrem početné rozšírené ručné načítanie témy nájdete štúdiu na barel technológie. Špeciálne tradičné vs uhlíka zabalené barelov, a ako oni hrali.
57 EUR 7 57,00 € *

Skladom 7 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Firearm: Rifle Skill Level: Amateur Style: Reference Guide

Atribúty

Firearm: Rifle Skill Level: Amateur Štýl: Reference Guide

Podrobnosti o položke

Made in USA100024779
Modern Advancements in Long Range Shooting Vol. 2
Časť - Výrobcovia: 0008 Moderné pokrok series je beh denník čo je študovaná uplatňovať balistika Lab. Moderná séria pokroku zaoberá priebeh vybavenia a vedeckých poznatkov, overená u živého ohňa v laboratóriu. Odvetvie plné reklám, mýty a staré príbehy manželiek. Sérii moderného pokroku dáva strelec surové dáta, čo im umožňuje uskutočniť informované rozhodnutie Ak sa niečo hodí ich potrebám, nikdy ovplyvnené marketing. Táto kniha dokumenty prebiehajúce R&D odohráva v laboratóriu AB a tiež pozostáva z mythbusting cetain témy. 2. objem zahŕňa veľa nových štúdií medzník. Nie je ovplyvnený marketing humbuk alebo reklama stigma, naše laboratórium je zadarmo zverejniť neskreslené surové výsledky. V tejto knihe nájdete štúdie Nick Vitalbo, ktorá nastaví prioritu pre ako sa testujú laserové diaľkomery. Zahrnuté sú výsledky takmer 2 desiatky LRF zariadenia, všetky testované na rovnakú úroveň. Ak máte záujem o podrobné porovnanie ako rôzne LRF zariadenia porovnať, jednotlivé výsledky, tabuľka je uvedená pre každý testovaný LRF ukazovať jeho výkon na rôzne ciele. Nájdete tu aj komplexnú štúdiu okrajovým munície. Ktoré ide cez hlaveň a twist sadzby ovplyvnenie MV MV variácie, BC, a BC variácie. Okrem početné rozšírené ručné načítanie témy nájdete štúdiu na barel technológie. Špeciálne tradičné vs uhlíka zabalené barelov, a ako oni hrali.
52 EUR 16 52,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Firearm: Rifle Skill Level: Amateur Style: Reference Guide
The Modern Advancements series is a running log of what is being studied in the Applied Ballistics Lab. The Modern Advancement Series deals with the progression of equipment and scientific knowledge, verified with live fire testing in the lab. In an industry filled with advertising, myths, and old wives tales. The Modern Advancement series gives the shooter the raw data allowing them to make an informed decision on if something fits their particular needs, never influenced by marketing. This book documents the ongoing R&D taking place in the AB Lab, and also consists of mythbusting cetain topics. The 2nd Volume covers a lot of new landmark studies. Not being influenced by marketing hype, or advertising stigma, our lab is free to publish unbiased raw results. In this book you will find a study by Nick Vitalbo that sets the precedence for how Laser Range Finders should be tested. Included are the results of nearly 2 dozen LRF devices, all tested to the same standard. If you are interested in a detailed comparison of how different LRF devices compare, an individual results table is provided for every LRF tested showing its performance on different targets. You will also find a comprehensive study on rimfire ammunition. Which goes over barrel, and twist rate effects on MV, MV Variation, BC, and BC Variation. Aside from numerous advanced hand loading topics you will also find a study on Barrel Technology. Specifically Traditional vs Carbon Wrapped Barrels, and how they performed.