Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

SCHUSTER M1A SOCOM ADJUSTABLE GAS SYSTEM


M1A SOCOM Adjustable Gas System

Vented steel design changes cycle time by letting you adjust the gas volume in the cylinder. Quick adjustment of vent size with integral set-screw; eliminates changing screws for different vent sizes. Viac...

Produkt č.: 100013743 100013743
Vented steel design changes cycle time by letting you adjust the gas volume in the cylinder. Quick adjustment of vent size with integral set-screw; eliminates changing screws for different vent sizes. Reduces battering on op rod, bolt lugs, receiver and trigger group.
83 83 1 EUR
100013743
M1A SOCOM Adjustable Gas System
Časť - Výrobcovia: 10027 Odvetrané oceľové konštrukčné zmeny cyklu času umožňujú upraviť objem plynu vo valci. Rýchle nastavenie otvor veľkosti s neoddeliteľnou set-skrutku; eliminuje meniace skrutky pre rôznymi otvor veľkosti. Znižuje týranie na op tyč, bolt šklbe, prijímač a odistiť skupinu.
83 EUR 8 83,00 € *

Skladom 8 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Springfield Model: M1A

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: M1A Značka: Springfield

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Vented steel design changes cycle time by letting you adjust the gas volume in the cylinder. Quick adjustment of vent size with integral set-screw; eliminates changing screws for different vent sizes. Reduces battering on op rod, bolt lugs, receiver and trigger group.