Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

LIFESTRAW Lifestraw-Go Bottle


The award winning LifeStraw water filter has now been incorporated with a sports bottle to give users access to safe drinking water even when there is no water source nearby. Viac...

Produkt č.: 100014299 100014299

The award winning LifeStraw water filter has now been incorporated with a sports bottle to give users access to safe drinking water even when there is no water source nearby. Features BPA-free water bottle Flip-top bite valve Lanyard for attaching to a backpack Uses hollow fibre microfiltration technology Removes bacteria, protozoa, and turbidity from contaminated water No after taste as it contains no iodine or iodinated resin chemicals (and is BPA-free)

LIFESTRAW
44 44 0 EUR
100014299
Lifestraw-Go Bottle
Časť - Výrobcovia: LSGO01221 Ocenený LifeStraw vody filter už teraz začlenená s športové fľaše poskytnúť užívateľom prístup k bezpečnej pitnej vode, aj keď neexistuje žiadny zdroj vody v okolí. Funkcie BPA-free voda fľaša Flip top skus ventil ozdobná šnúrka na uniforme na pripevnenie k batohu použitia dutého vlákna mikrofiltrácie technológia odstraňuje baktérie, prvoky a zakalenia z kontaminovanej vody, bez po chuti ako to neobsahuje žiadne chemikálie jódu alebo kontrastných živice (a je bez obsahu BPA)

Bohužiaľ nie je možné objednať

Atribúty

Emergency Situation: Stranded Location: In The Car,At Work
The award winning LifeStraw water filter has now been incorporated with a sports bottle to give users access to safe drinking water even when there is no water source nearby. Features BPA-free water bottle Flip-top bite valve Lanyard for attaching to a backpack Uses hollow fibre microfiltration technology Removes bacteria, protozoa, and turbidity from contaminated water No after taste as it contains no iodine or iodinated resin chemicals (and is BPA-free)