Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

HORNADY BUCKSHOT


#4 Lead Buckshot 5 lbs.

Made with the same dedication to uniformity as Hornady bullets, Hornady Buckshot is cold swaged using a lead alloy hardened with antimony to prevent deformities after firing. This helps it fly straighter and hit harder. Viac...

Produkt č.: 100203110 090255264142 100203110
Made with the same dedication to uniformity as Hornady bullets, Hornady Buckshot is cold swaged using a lead alloy hardened with antimony to prevent deformities after firing. This helps it fly straighter and hit harder. We use a strict roundness tolerance of +.001" to put more pellets in your targets. The industry standard is a +.006" tolerance. Buckshot is sold in 5 lb. boxes
HORNADY
33 33 3 EUR
100203110
#4 Lead Buckshot 5 lbs.
Časť - Výrobcovia: 6414 090255264142 Vyrobené s istou svedomitosťou jednotnosti ako Hornád guľky, broky Hornád je zima swaged pomocou olova zliatiny Kalené s antimónu na zabránenie deformácie po výpale. Pomáha to lieta rovnejšie a ťažšie zasiahnuť. Používame prísne guľatosť tolerancia +. 001" dať viac pelety v vaše ciele. Je priemyselný štandard +. 006" tolerancie. Broky sa predáva v 5 lb. boxy
33 EUR 4 33,00 € *

Doba dodania 14 - 28 dní
(4 ks v USA)
Špecifikácia: Material: Lead Shot Size: #4

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Materiál: Lead Shot Size: #4

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: 0A986
100203111
#00 Lead Buckshot 5 lbs.
Časť - Výrobcovia: 6400 090255264005 Vyrobené s istou svedomitosťou jednotnosti ako Hornád guľky, broky Hornád je zima swaged pomocou olova zliatiny Kalené s antimónu na zabránenie deformácie po výpale. Pomáha to lieta rovnejšie a ťažšie zasiahnuť. Používame prísne guľatosť tolerancia +. 001" dať viac pelety v vaše ciele. Je priemyselný štandard +. 006" tolerancie. Broky sa predáva v 5 lb. boxy
33 EUR 2 33,00 € *

Doba dodania 14 - 28 dní
(2 ks v USA)
Špecifikácia: Material: Lead Shot Size: #00
100203112
#000 Lead Buckshot 5 lbs.
Časť - Výrobcovia: 64000 090255200188 Vyrobené s istou svedomitosťou jednotnosti ako Hornád guľky, broky Hornád je zima swaged pomocou olova zliatiny Kalené s antimónu na zabránenie deformácie po výpale. Pomáha to lieta rovnejšie a ťažšie zasiahnuť. Používame prísne guľatosť tolerancia +. 001" dať viac pelety v vaše ciele. Je priemyselný štandard +. 006" tolerancie. Broky sa predáva v 5 lb. boxy
33 EUR 7 33,00 € *

Doba dodania 14 - 28 dní
(7 ks v USA)
Špecifikácia: Material: Lead Shot Size: #000
Made with the same dedication to uniformity as Hornady bullets, Hornady Buckshot is cold swaged using a lead alloy hardened with antimony to prevent deformities after firing. This helps it fly straighter and hit harder. We use a strict roundness tolerance of +.001" to put more pellets in your targets. The industry standard is a +.006" tolerance. Buckshot is sold in 5 lb. boxes