Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

TANDEMKROSS HIGH PERFORMANCE KIT FOR THE RUGER® MARK III® 22/45


High Performance Kit for Ruger® Mark III® 22/45

The TANDEMKROSS High Performance Kit will transform your 22/45 from good to incredible. This kit is loaded with essential drop in precision parts made right here in the America. Viac...

Produkt č.: 100020906 091131144480 100020906
The TANDEMKROSS High Performance Kit will transform your 22/45 from good to incredible. This kit is loaded with essential drop in precision parts made right here in the America.  Don’t settle for anything less than high performance!   Compatible with ANY Ruger MKIII 22/45! Stainless Steel Hammer Bushing Removes magazine disconnect and reduces fail to feeds Allows magazines to drop free Simplifies disassembly and cleaning “Eagle’s Talon” Precision Extractor Reduces fail to extract and “stove pipe” malfunctions Precision made (not stamped) Sharpened positive hook with adjusted angle Loaded Chamber Indicator Filler Removes Loaded Chamber Indicator feature Reduces fail to feed Greatly simplifies chamber cleaning “Kanewolf” Slingshot Bolt Plate Allows “sling shot” action when the bolt is locked back Reduces wear on the bolt face and bolt plate Does not interfere with last round hold open “Fire Starter” Titanium Firing Pin Performance grade titanium Non-corrosive and highly durable 40% lighter than steel and reduces lock time Extended Magazine Release 20% longer than original magazine release Eyes free, easy to find control Perfect compliment to thick grips
TANDEMKROSS
160 160 1 EUR
100020906
High Performance Kit for Ruger® Mark III® 22/45
Časť - Výrobcovia: COMBON0024 091131144480 TANDEMKROSS vysoký výkon Kit bude transformovať vaše 22/45 od dobrého k neuveriteľné. Tento kit je naložený s základné pokles presných dielov sa tu v Amerike. Neuspokojte sa s ničím menším, než vysoký výkon! Kompatibilný s AKÉKOĽVEK MKII Ruger 22/45! Nerezové kladivo priechodka odstraňuje časopis odpojiť a znižuje Zlýhalo kanálov umožňuje časopisy drop zadarmo Simplifies demontáž a čistenie "Eagle's Talon" znižuje presnosť Extractor nepodarí získať a "sporák pipe" porúch presnosť sa (nie pečiatkou) Sharpened pozitívne háčik upravené uhla naložené komory indikátor výplň odstraňuje naložené komore indikátor funkcie znižuje nepodarí kŕmiť výrazne zjednodušuje komory čistenie "Kanewolf" prak skrutku doska umožňuje "sling shot" akcie späť zamknutej skrutky znižuje opotrebovanie skrutku tvár a skrutku doska nie je v rozpore s posledné kolo drží otvorené "Oheň štartér" Titanium úderník výkon stupeň titánu nespôsobuje koróziu a trvanlivú 40% ľahší než oceľ a skracuje čas uzamknutia Extended časopis uvoľnenie 20% dlhšie ako pôvodná časopis vydanie oči bezplatne, ľahko nájsť perfektné ovládanie kompliment hrubé rukoväte
160 EUR 6 160,00 € *

Skladom 6 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
The TANDEMKROSS High Performance Kit will transform your 22/45 from good to incredible. This kit is loaded with essential drop in precision parts made right here in the America.  Don’t settle for anything less than high performance!   Compatible with ANY Ruger MKIII 22/45! Stainless Steel Hammer Bushing Removes magazine disconnect and reduces fail to feeds Allows magazines to drop free Simplifies disassembly and cleaning “Eagle’s Talon” Precision Extractor Reduces fail to extract and “stove pipe” malfunctions Precision made (not stamped) Sharpened positive hook with adjusted angle Loaded Chamber Indicator Filler Removes Loaded Chamber Indicator feature Reduces fail to feed Greatly simplifies chamber cleaning “Kanewolf” Slingshot Bolt Plate Allows “sling shot” action when the bolt is locked back Reduces wear on the bolt face and bolt plate Does not interfere with last round hold open “Fire Starter” Titanium Firing Pin Performance grade titanium Non-corrosive and highly durable 40% lighter than steel and reduces lock time Extended Magazine Release 20% longer than original magazine release Eyes free, easy to find control Perfect compliment to thick grips