Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

STRIKE INDUSTRIES HEX SELECTOR SWITCH 60/90 DEGREE 3 IN 1


HEX Selector Switch 60/90 Degree 3 in 1

With customization and economy of effort in mind, the 60/90 AMBI allows the end user the choice of selector switch degree to suit their personal shooting style. Viac...

Produkt č.: 100037097 708747544633 100037097
With customization and economy of effort in mind, the 60/90 AMBI allows the end user the choice of selector switch degree to suit their personal shooting style.  Whether you prefer short throw or a conventional selector switch lever; the SI 60/90 allows for easy configuration for strong side only or bilateral weapons manipulations.  
50 50 1 EUR
New
100037097
HEX Selector Switch 60/90 Degree 3 in 1
Časť - Výrobcovia: SIARHS60903 708747544633
50 EUR 4 50,00 € *

Skladom 4 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR-15

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Značka: AR-15

Podrobnosti o položke


ECCN: I(h)
With customization and economy of effort in mind, the 60/90 AMBI allows the end user the choice of selector switch degree to suit their personal shooting style.  Whether you prefer short throw or a conventional selector switch lever; the SI 60/90 allows for easy configuration for strong side only or bilateral weapons manipulations.