Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

GRACO CORP GRACOIL ADJUSTABLE LENGTH OF PULL RECOIL REDUCER


Adj. LP Recoil Reducer

Stainless steel piston riding in a teflon sleeve smoothly softens recoil. Improves comfort and concentration for more accurate shooting. Viac...

Produkt č.: 352000001 352000001
Fully Adjustable Spring System Cushions Your Shoulder
Stainless steel piston riding in a teflon sleeve smoothly softens recoil. Improves comfort and concentration for more accurate shooting. Adjustable friction spring lets you fine tune the dampening effect for heavy and light loads. Buttplate has a wide range of vertical and horizontal adjustments. Pad plate is drilled and tapped for standard recoil pads. Quickly gives up to ¾" adjustment for length of pull plus drop and cast adjustments. Improves stock fit to accommodate different shooting styles. Provides correct fit when wearing heavy or light clothing. Allows two shooters to use the same gun with equal comfort.
SPECS: Aluminum, matte finish. 6-1⁄8" (15.5cm) high, 2" (5cm) wide. Adjustments - 1½" (3.8cm) vertical, .72" (18.2mm) horizontal, 360° rotation. 5⁄16" (7.9mm) stroke. Adds 1" (2.5cm) to length of pull. May require shortening stock.
GRACO CORP
374 374 1 EUR
352000001
Adj. LP Recoil Reducer
Časť - Výrobcovia: GC15LP Nerezové piestne na koni v rukáve teflón hladko zmäkčuje spätný ráz. Zlepšuje pohodlie a koncentráciu pre presnejšiu streľbu. Nastaviteľné trenie jar vám umožní jemné melódie tlmiacim účinkom pre ťažkých a ľahkých bremien. Botkou má širokú škálu vertikálnej a horizontálnej úpravy. Podložka pod tanier je vyvŕtané a poklepal na normou odskočiť vankúšiky. Rýchlo dáva ¾" úprava pre dĺžku ťahu plus kvapky a cast úprav. Zvyšuje zásoby fit prispôsobiť rôzne strelecké štýly. Poskytuje správne fit pri nosení ťažkých alebo ľahké oblečenie. Umožňuje dvoch strelcov používať rovnakú zbraň s rovnaké pohodlie.
374 EUR 47 374,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Color: Silver Material: Aluminum Style: Recoil Reducing

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Farba: Silver Materiál: Aluminum Štýl: Recoil Reducing

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Fully Adjustable Spring System Cushions Your Shoulder
Stainless steel piston riding in a teflon sleeve smoothly softens recoil. Improves comfort and concentration for more accurate shooting. Adjustable friction spring lets you fine tune the dampening effect for heavy and light loads. Buttplate has a wide range of vertical and horizontal adjustments. Pad plate is drilled and tapped for standard recoil pads. Quickly gives up to ¾" adjustment for length of pull plus drop and cast adjustments. Improves stock fit to accommodate different shooting styles. Provides correct fit when wearing heavy or light clothing. Allows two shooters to use the same gun with equal comfort.
SPECS: Aluminum, matte finish. 6-1⁄8" (15.5cm) high, 2" (5cm) wide. Adjustments - 1½" (3.8cm) vertical, .72" (18.2mm) horizontal, 360° rotation. 5⁄16" (7.9mm) stroke. Adds 1" (2.5cm) to length of pull. May require shortening stock.