Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

DANUSER COUNTER COIL ADJUSTABLE


Adjustable Counter Coil

All the great features of the Counter Coil with the addition of two, rotating cams to provide a full range of adjustment. Lets you easily set vertical and horizontal plus, left and right cant to fit your needs. Viac...

Produkt č.: 232000001 232000001
Put A Hydraulic Shock Abosrber Between Recoil & Your Shoulder
All the great features of the Counter Coil with the addition of two, rotating cams to provide a full range of adjustment. Lets you easily set vertical and horizontal plus, left and right cant to fit your needs.
SPECS: Aluminum plates, brass cylinder. Plates - 2" (5cm) wide, 6" (15.2cm) high. Cylinder - 3-1⁄8" (7.9cm) long, 1" (2.5cm) diameter 12 oz. (340 g) wt. Requires shortening of stock. Adds 1.25" (3.1cm) to length of pull. Kit includes installation hardware, complete instructions.
DANUSER
462 462 1 EUR
232000001
Adjustable Counter Coil
Časť - Výrobcovia: 500501 Nastaviteľné vinutí
462 EUR 8 462,00 € *

Skladom 8 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Put A Hydraulic Shock Abosrber Between Recoil & Your Shoulder
All the great features of the Counter Coil with the addition of two, rotating cams to provide a full range of adjustment. Lets you easily set vertical and horizontal plus, left and right cant to fit your needs.
SPECS: Aluminum plates, brass cylinder. Plates - 2" (5cm) wide, 6" (15.2cm) high. Cylinder - 3-1⁄8" (7.9cm) long, 1" (2.5cm) diameter 12 oz. (340 g) wt. Requires shortening of stock. Adds 1.25" (3.1cm) to length of pull. Kit includes installation hardware, complete instructions.