Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

CYLINDER & SLIDE COLT .380 EXTENDED SAFETY STAINLESS


Colt .380 Extended Safety Stainless

CS0079S - 380 Extended Safety - Stainless Viac...

Produkt č.: 000002906 000002906
CS0079S - 380 Extended Safety - Stainless Steel
CYLINDER & SLIDE
73 73 1 EUR
000002906
Colt .380 Extended Safety Stainless
Časť - Výrobcovia: CS0079S CS0079S - 380 rozšírená bezpečnosť - nerez
73 EUR 0 73,00 € *

Špeciálna položka objednávky: Prosím počítajte s dobou dodania 5-8 týždňov.
Špecifikácia: Finish: Stainless Steel Make: Colt

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Finish: Stainless Steel Značka: Colt

Podrobnosti o položke


ECCN: I(h)
CS0079S - 380 Extended Safety - Stainless Steel