Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

MARLIN BUFFER/HAMMER LIFTER/SEAR PIN C-CLIP


Buffer/Hammer Lifter/Sear Pin C-Clip

BUFFER/HAMMER LIFTER/SEAR PIN Viac...

Produkt č.: 550407178 550407178
FITS: 60 - Common Parts, .22 LR; 99M1/75, .22 LR; 70PSS Carbine, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
BUFFER/HAMMER LIFTER/SEAR PIN C-CLIP
MARLIN
5 5 1 EUR
550407178
Buffer/Hammer Lifter/Sear Pin C-Clip
Časť - Výrobcovia: G4071780 BUFFER/KLADIVO ZDVIHÁK/OŽEHNOUT PIN C-KLIP
5 EUR 30 5,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Marlin Model: 99, 60, 70, 7000, 795, 995, 995SS

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 60,70,7000,795,99,995,995SS Značka: Marlin

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 60 - Common Parts, .22 LR; 99M1/75, .22 LR; 70PSS Carbine, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
BUFFER/HAMMER LIFTER/SEAR PIN C-CLIP
Skladom v USA Skladom 5 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
1,00 € * 1,00 € - 23,00 €*