Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

GARTHWAITE BROWNING HIGH POWER COMPETITION TRIGGER


BROWNING HIGH POWER COMPETITION TRIGGER

CNC machined Allows for lower placement of finger on trigger Allows easier use with gloves or smaller hands Should be installed by pistolsmith familiar with Browning High Powers Does not have magazine Viac...

Produkt č.: 100007007 100007007
CNC machined Allows for lower placement of finger on trigger Allows easier use with gloves or smaller hands Should be installed by pistolsmith familiar with Browning High Powers Does not have magazine safety
123 123 1 EUR
100007007
BROWNING HIGH POWER COMPETITION TRIGGER CNC obráběné umožňuje pre nižšie umiestnenie prst na spúšť umožňuje jednoduchšie použitie rukavíc alebo menšie ruky by mali byť namontované pistolsmith poznajú Browning vysokej sily nemá poistkou
123 EUR 0 123,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Finish: Black Make: Browning Model: High Power Style: Competition

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Finish: Black Model: High Power Značka: Browning Štýl: Competition

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
CNC machined Allows for lower placement of finger on trigger Allows easier use with gloves or smaller hands Should be installed by pistolsmith familiar with Browning High Powers Does not have magazine safety