Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

TIMNEY BROWNING A-BOLT TRIGGER SPRING KIT


A-Bolt Trigger Spring Kit

Two, reduced power springs let you lower the heavy, factory trigger to a comfortable two or three pounds. Gives a smooth, crisp feel that helps you get optimum accuracy. Viac...

Produkt č.: 883000003 081950006021 883000003
Reduces Pull Weight For Smoother Let Off
Two, reduced power springs let you lower the heavy, factory trigger to a comfortable two or three pounds. Gives a smooth, crisp feel that helps you get optimum accuracy. Easy installation requires no gunsmithing or modifications to rifle.
SPECS: Steel, pak of 2. Fits A-Bolt, Medallion and Micro-Medallion.
TIMNEY
43 43 1 EUR
883000003
A-Bolt Trigger Spring Kit
Časť - Výrobcovia: 602 081950006021 Dva, zníži silu pružiny umožňujú znížiť ťažký, továreň spúšť na pohodlné dvoch alebo troch kíl. Poskytuje plynulé a ostré pocit, že vám pomôže získať optimálnu presnosť. Jednoduchá inštalácia nevyžaduje loveckou alebo modifikácie pušku.
43 EUR 19 43,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Browning Model: A-Bolt

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: A-Bolt Značka: Browning

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Reduces Pull Weight For Smoother Let Off
Two, reduced power springs let you lower the heavy, factory trigger to a comfortable two or three pounds. Gives a smooth, crisp feel that helps you get optimum accuracy. Easy installation requires no gunsmithing or modifications to rifle.
SPECS: Steel, pak of 2. Fits A-Bolt, Medallion and Micro-Medallion.