Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

BERETTA USA BOLT TOP COVER ARX160/22


BOLT TOP COVER ARX160/22

BOLT TOP COVER Viac...

Produkt č.: 913400834 913400834
FITS: ARX160 .22LR Pistol, .22LR; ARX160 .22LR Rifle, .22LR
BOLT TOP COVER ARX160/22
BERETTA USA
6 6 1 EUR
913400834
BOLT TOP COVER ARX160/22
Časť - Výrobcovia: 57440021 SKRUTKU HORNÉHO KRYTU ARX160/22
6 EUR 1 6,00 € *

Tovar vyradený zo skladového programu. - dostupné posledné kusy.
Doba dodania 14 - 28 dní
(1 ks v USA)
Špecifikácia: Make: Beretta Model: ARX160 .22

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: ARX160 .22 Značka: Beretta

Podrobnosti o položke


ECCN: I(h)
FITS: ARX160 .22LR Pistol, .22LR; ARX160 .22LR Rifle, .22LR
BOLT TOP COVER ARX160/22