Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

SAVAGE BAFFLE, FRONT, LONG ACTION


Baffle, Front, Long Action

BAFFLE, FRONT, LONG Viac...

Produkt č.: 855000233 855000233
FITS: 110/111/112/112BT Top Loading
BAFFLE, FRONT, LONG ACTION
SAVAGE
4 4 1 EUR
855000233
Baffle, Front, Long Action
Časť - Výrobcovia: 103322 OZVUČNICA, VPREDU, DLHOTRVAJÚCI ÚČINOK
4 EUR 2 4,00 € *

Skladom 2 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Savage Arms Model: 110, 112, 111

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 110,111,112 Značka: Savage Arms

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 110/111/112/112BT Top Loading
BAFFLE, FRONT, LONG ACTION