Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

SAVAGE BAFFLE ASSEMBLY, REAR, LEFT HAND, CHROMIUM CARBIDE COATING


Baffle Assembly, Rear, Left Hand, Chromium Carbide Coating

BAFFLE ASSEMBLY, REAR, LEFT HAND, CHROMIUM CARBIDE Viac...

Produkt č.: 855000231 855000231
FITS: 112/116 SS Top Loading
BAFFLE ASSEMBLY, REAR, LEFT HAND, CHROMIUM CARBIDE COATING
SAVAGE
10 10 1 EUR
855000231
Baffle Assembly, Rear, Left Hand, Chromium Carbide Coating
Časť - Výrobcovia: 103293 OZVUČNICE MONTÁŽNE, VZADU, ĽAVÚ RUKU, CHRÓM KARBIDOVÝM
10 EUR 1 10,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: Savage Arms Model: 112, 116

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 112,116 Značka: Savage Arms

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 112/116 SS Top Loading
BAFFLE ASSEMBLY, REAR, LEFT HAND, CHROMIUM CARBIDE COATING