Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

SABRE DEFENCE INDUSTRIES, LLC. AR-15/M16 SURPLUS MIDLENGTH HANDGUARDS


Handguard, Mid-Length, Black

Get a deal with these surplus handguards for your AR-15/M16 rifle. Surplus parts may have slight scratches and nicks. Viac...

Produkt č.: 100013561 100013561
Get a deal with these surplus handguards for your AR-15/M16 rifle. Surplus parts may have slight scratches and nicks. Set of two handguard panels with installed aluminum heat shield in both top/bottom panels.  
SABRE DEFENCE INDUSTRIES, LLC.
11 11 1 EUR
New
100013561
Handguard, Mid-Length, Black
Časť - Výrobcovia: MDS70037 Získať riešenie s týchto nadbytočných handguards pre vaše AR-15/M16 pušky. Nadbytočné časti môžu mať mierne škrabance a škrabance. Sada dvoch handguard panely nainštalované hliník tepelným štítom v oboch panelov hornú a dolnú časť.
11 EUR 34 11,00 € *

Tovar vyradený zo skladového programu. - dostupné posledné kusy.
Doba dodania 14 - 28 dní
(viac ako 10 ks v USA)
Špecifikácia: Color: Black Length: 8.63 Make: AR-15 Material: Aluminum Style: Smooth Type: Drop-In

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Farba: Black Length: 8.63 Materiál: Aluminum Typ: Drop-In Značka: AR-15 Štýl: Smooth

Podrobnosti o položke


ECCN: I(h)
Get a deal with these surplus handguards for your AR-15/M16 rifle. Surplus parts may have slight scratches and nicks. Set of two handguard panels with installed aluminum heat shield in both top/bottom panels.