Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

LUTH-AR LLC AR-15/308 6-POSITION MIL-SPEC CARBINE BUFFER TUBE


AR-15/308 6-Position Mil-Spec Carbine Buffer Tube

Luth-AR factory replacement 6-position Mil-Spec Carbine Buffer Tube. Viac...

Produkt č.: 100028013 100028013
Luth-AR factory replacement 6-position Mil-Spec Carbine Buffer Tube. Fits standard AR-15 rifles.
LUTH-AR LLC
31 31 1 EUR
100028013
AR-15/308 6-Position Mil-Spec Carbine Buffer Tube
Časť - Výrobcovia: BS15M Lüthi-AR factory náhradné 6-pozícia Mil-Spec karabína nárazníkovej trubice. Hodí sa na štandardné AR-15 pušky.
31 EUR 34 31,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Mil-Spec

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Značka: AR-15 Štýl: Mil-Spec

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Luth-AR factory replacement 6-position Mil-Spec Carbine Buffer Tube. Fits standard AR-15 rifles.
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
8,00 € *
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
41,00 € *
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
112,00 € *