Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

CMMG AR-15 SURVIVAL KIT


AR-15 Survival Parts Kit

The CMMG AR-15 Survival Kit contains all the parts that should be kept on-hand, in case of a much needed repair.  A great kit to keep in your range bag, or keep with your gear. Viac...

Produkt č.: 100014673 815835012018 100014673
The CMMG AR-15 Survival Kit contains all the parts that should be kept on-hand, in case of a much needed repair.  A great kit to keep in your range bag, or keep with your gear.  Kit contains the following parts: Ejector, ejector/selector spring (2), extractor, extractor spring and buffer, extractor pin, ejector roll pin, receiver takedown pin, disconnector, gas ring (3), cam pin, carrier key screw (2), firing pin, firing pin retaining pin, receiver pivot pin, takedown/pivot pin detent (2), disconnector spring, hammer spring, trigger spring, hammer/trigger pin (2), selector detent and takedown/pivot pin detent spring (2).

SPECS: Fits AR-15 rifles.

CMMG
98 98 1 EUR
100014673
AR-15 Survival Parts Kit
Časť - Výrobcovia: 55AFFB4 815835012018 CMMG AR-15 Survival Kit obsahuje všetky diely, ktoré sa majú uchovávať na ruku, v prípade toľko potrebné opravy. Skvelá súprava udržať v taške rozsah, alebo ponechajte so svojím zariadením. Súprava obsahuje nasledujúce súèasti: vyhadzovač, vyhadzovača/voliacich jar (2) extractor, extractor jar a buffer, extractor pin, vyhadzovač roll pin, takedown pin prijímač, odpojovač, plynárenský okruh (3), cam pin, kľúča skrutku dopravcu (2), úderník, úderník poistný pin, prijímač pivot pin, takedown/pivot pin aretácia (2), odpojovač jar, kladivo na jar, spúšť jar, kladivo/spúšťací kód pin (2), volič aretácia a takedown/pivot pin aretácia jar (2).
98 EUR 0 98,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Make: AR-15

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Značka: AR-15

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
The CMMG AR-15 Survival Kit contains all the parts that should be kept on-hand, in case of a much needed repair.  A great kit to keep in your range bag, or keep with your gear.  Kit contains the following parts: Ejector, ejector/selector spring (2), extractor, extractor spring and buffer, extractor pin, ejector roll pin, receiver takedown pin, disconnector, gas ring (3), cam pin, carrier key screw (2), firing pin, firing pin retaining pin, receiver pivot pin, takedown/pivot pin detent (2), disconnector spring, hammer spring, trigger spring, hammer/trigger pin (2), selector detent and takedown/pivot pin detent spring (2).

SPECS: Fits AR-15 rifles.