Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

GEISSELE AUTOMATICS LLC AR-15 SUPER 3 GUN TRIGGER


S3G Super 3 Gun Trigger

Single-stage trigger drops in to standard AR-15 lower receivers and gives a short, light pull with rapid reset. Makes follow-up shots easy. Viac...

Produkt č.: 100013883 854014005052 100013883
Fast-Action Trigger Allows Rapid Follow-Up Shots
Single-stage trigger drops in to standard AR-15 lower receivers and gives a short, light pull with rapid reset. Makes follow-up shots easy. Reduces trigger pull to as little as 3-1/4 lbs. Designed as a semi-auto-only derivative of the two-stage Super Select Fire combat trigger made for the Special Operations community. Uses standard hammer and trigger pins. Not recommended for duty use, bench rest or accuracy work.

SPECS: Steel, black finish. Fits semi-auto AR-15/M16 receivers with .154" hammer and trigger pin holes. Includes trigger, tRigger pin, 2 trigger springs, hammer, hammer pin, hammer spring, slave pin for trigger, disconnector & spring, lubricant, instructions.

GEISSELE AUTOMATICS LLC
379 379 1 EUR
100013883
S3G Super 3 Gun Trigger
Časť - Výrobcovia: 05152 854014005052 Jednostupňové spúšť klesne štandardných AR-15 nižšia prijímače a dáva krátke, ľahké vytiahnuť s rýchlym reset. Uľahčuje následné-až výstřely. Znižuje spúšte za pouhých 3-1/4 lbs., určené ako semi-auto-len derivát dvojstupňový Super vyberte oheň proti spúšť pre Special Operations spoločenstva. Používa štandardné kladivo a spúšť kolíky. Neodporúča používať clo, bench rest alebo presnosti práce.
379 EUR 24 379,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR .308, AR-15

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Značka: AR .308,AR-15

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Fast-Action Trigger Allows Rapid Follow-Up Shots
Single-stage trigger drops in to standard AR-15 lower receivers and gives a short, light pull with rapid reset. Makes follow-up shots easy. Reduces trigger pull to as little as 3-1/4 lbs. Designed as a semi-auto-only derivative of the two-stage Super Select Fire combat trigger made for the Special Operations community. Uses standard hammer and trigger pins. Not recommended for duty use, bench rest or accuracy work.

SPECS: Steel, black finish. Fits semi-auto AR-15/M16 receivers with .154" hammer and trigger pin holes. Includes trigger, tRigger pin, 2 trigger springs, hammer, hammer pin, hammer spring, slave pin for trigger, disconnector & spring, lubricant, instructions.