Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

DPMS AR-15 LOWER PARTS KIT


AR-15 Lower Parts Kits

The easiest way to stock and sell genuine, mil-spec AR-15 parts, or use to assemble rifles on your receivers. Much lower in total cost than buying the parts one at a time. Viac...

Produkt č.: 231115003 860688000750 231115003
Sub-Assembly, Mil-Spec Parts Packaged In Money-Saving Kits
The easiest way to stock and sell genuine, mil-spec AR-15 parts, or use to assemble rifles on your receivers. Much lower in total cost than buying the parts one at a time. Kit contains only new, current-production, genuine, mil-spec parts; never pull-offs or direct-exchange surplus. Lower Receiver Parts Kit includes trigger spring, trigger pin, hammer spring, hammer pin, disconnector and spring, bolt catch, bolt catch plunger, bolt catch spring, bolt catch roll pin, selector, selector detent, selector detent spring, (2) takedown detents and springs, pivot pin, rear takedown pin, buffer retainer and spring, magazine catch, button and spring, screw and washer, triggerguard assembly, pin, hammer, trigger and pistol grip.

SPECS: Unassembled kit packaged in heat-sealed, poly bag, ­labeled for resale. Fits AR-15 only.

DPMS
92 92 1 EUR
231115003
AR-15 Lower Parts Kits
Časť - Výrobcovia: 60688 860688000750 Najjednoduchším spôsobom skladovať a predávať originálne, mil-spec AR-15 častí alebo použitie zostaviť pušky na svoje prijímače. Omnoho nižšia v celkových nákladov ako nákup diely jeden po druhom. Súprava obsahuje iba nové, aktuálne-výroba, originálne, mil-spec časti; nikdy pull-off alebo direct-výmena prebytok. Nižšia prijímač diely Kit obsahuje jar spúšť, spúšť pin, kladivo na jar, kladivo pin, odpojovač a jar, skrutka úlovok, skrutka úlovok piest, skrutka úlovok jar, skrutkou úlovok roll pin, volič, volič aretácia, volič aretácia jar, (2) takedown detents a pružiny, pivot pin, zadné takedown pin, medzipamäte držiak a jar, časopis úlovok, tlačidlo a jar, skrutka a podložka, triggerguard zhromaždenia, pin, kladivo, spúšť a pištoľovou rukoväťou.
92 EUR 356 92,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR-15 Type: Lower Receiver

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Typ: Lower Receiver Značka: AR-15

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Sub-Assembly, Mil-Spec Parts Packaged In Money-Saving Kits
The easiest way to stock and sell genuine, mil-spec AR-15 parts, or use to assemble rifles on your receivers. Much lower in total cost than buying the parts one at a time. Kit contains only new, current-production, genuine, mil-spec parts; never pull-offs or direct-exchange surplus. Lower Receiver Parts Kit includes trigger spring, trigger pin, hammer spring, hammer pin, disconnector and spring, bolt catch, bolt catch plunger, bolt catch spring, bolt catch roll pin, selector, selector detent, selector detent spring, (2) takedown detents and springs, pivot pin, rear takedown pin, buffer retainer and spring, magazine catch, button and spring, screw and washer, triggerguard assembly, pin, hammer, trigger and pistol grip.

SPECS: Unassembled kit packaged in heat-sealed, poly bag, ­labeled for resale. Fits AR-15 only.

Na objednanie Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
63,00 € * 15,00 € - 63,00 €*
Skladom v USA Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
32,00 € * 28,00 € - 32,00 €*