Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

HIPERFIRE AR-15 HIPERTOUCH® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES


AR-15/10 HIPERTOUCH® Competition Trigger Assembly

Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I. Viac...

Produkt č.: 100029415 859177004348 100029415
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
HIPERFIRE
263 421 6 EUR
New
100029415
AR-15/10 HIPERTOUCH® Competition Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTC 859177004348 Hiperfire's prepracovaný Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov v ťahu hmotnosti sa hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire's Nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Sa tak nestalo.
358 EUR 17 358,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage

Atribúty

Značka: AR-15 Štýl: Single-Stage

Podrobnosti o položke

Made in USA
Vývozná klasifikácia USA: 0A501.cNew
100029417
AR-15/10 HIPERTOUCH® Auto Full-Auto Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTA 859177004362 Hiperfire's prepracovaný Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov v ťahu hmotnosti sa hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire's Nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Sa tak nestalo.

Tovar nie je momentálne dostupný. Ak si želáte byť notifikovaný o dostupnosti, zadajte Vás email vyššie.
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage, Full Auto
New
100029416
AR-15/10 HIPERTOUCH® ECLipse Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTECL 859177004355 Hiperfire obnovenej Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov Pull hmotnosť hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire-nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Neboli.
421 EUR 0 421,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage
New
100029413
AR-15/10 HIPERTOUCH® Elite Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTE 859177004324 Hiperfire's prepracovaný Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov v ťahu hmotnosti sa hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire's Nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Sa tak nestalo.
263 EUR 3 263,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage
New
100029412
AR-15/10 HIPERTOUCH® Genesis Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTG 859177004317 Hiperfire's prepracovaný Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov v ťahu hmotnosti sa hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire's Nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Sa tak nestalo.
263 EUR 0 263,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage
New
100029414
AR-15/10 HIPERTOUCH® Reflex Trigger Assembly
Časť - Výrobcovia: HPTR 859177004331 Hiperfire's prepracovaný Hipertouch® riadok spúšťača dáva AR-15 strelec pôsobivú škálu možností v jednostupňové spúšť s kratšie pred príchodom, rýchlejšie obnoviť a zvýšiť kladivo energie ako štandardné GI-typ spustenia. Dvojité vinuté pružiny v hornej časti Hiperfire® spúšť znižuje trenie na ožehnout a zvýšenie kladivo štrajkujúci silu o 35% cez "mil-spec" spúšť, kým dvojica vzájomne zameniteľné farebne odlíšené pramene si môžete vybrať medzi 2,5 lb alebo 3,5 lb pull hmotnosti. Samozrejme, všetky modely Hipertouch® dať vaše AR-15 rovnomerné vytiahnuť len s náznakom tečenia, trefný prestávku a veľmi krátke nadmernej cestovanie, nasleduje rýchlo obnoviť, takže ste pripravení vziať ďalšiu snímku. A Hipertouch® spúšť AR-15 vám pomôže zlepšiť shot načasovanie, kontroly a spoľahlivosti pre presnejšie hitov na cieľ. Hipertouch konzistentné vytiahnuť nemá signál vydanie kladivo ako niektoré spúšťa, takže strelec nevyvíja cúvnuť v očakávaní puška streľby. Strelec môže zostať uvoľnený a nestavia napätie v spúšť prstom. To všetko prispieva k lepšiu kontrolu nad zbraň, lepšie shot načasovanie, zlepšenie dôvery a presnejšiu streľbu. Konzistentné jednostupňové vytiahnuť s len náznak "tečenie" 2 vymeniteľné kladivo prameňov zásobuje 2 pull zvážiť možnosti - 2.5 lb alebo 3,5 lb žiadne úzkostlivý nastavovacie skrutky, ktoré možno vycúvať alebo inak stratíte vaše nastavenia nezvyčajne rýchly locktime pevný, pozitívnych kladivo štrajku bez kompromisov v ťahu hmotnosti sa hodí malý-pin (. 153") AR-15 nižšia prijímače & AR 308 pušky používajúce AR-15 spúšťa 6 modelov na výber - Čítajte ďalej... Genesis je základný model Hipertouch®, vynikajúce inovácie pre vymáhanie práva, vojenské služby puška súťaž strelcov a osobnú obranu. Auto ponúka rovnaké funkcie ako Genesis na vyberte-fire full-auto M16 / M4-typ pušky. Postavený ako príslovečnú tank zvládnuť trest prevádzku fast-Cyklistika. Elite je kvalitný zápas spúšť, že prestávky rýchlo, po ešte kratšie pred príchodom ako Genesis, veľmi rýchly, pozitívny resetovaním. Letoff je veľmi jednoduché ovládanie. Súťaž je ideálny pre konkurenčné strelca, ktorí chcú minimom pred príchodom a rovno trigger topánok. Nastaviteľné prst podložku vám ešte presnejšie ovládanie. Je možné nastaviť v piatich rozličných polôh pre ďalšie upresnenie predbežnej cestovanie a spúšť hmotnosti. Pozícia čistenie dál nadol luk zvýšiť pákový efekt a účinne znížiť ťahať hmotnosť. Výsledkom je efektívne 10 pull hmotnosť možnosti skôr ako dva. Alebo opustiť pad a vychutnajte si vylepšené hmatové ovládanie rovno spúšť. Reflex je podobná súťaž, ale pri klasickom zakrivené spúšť čistenie - rovnaké spúšte s prakticky žiadne tečenia. Vynikajúci pre Zamýšľané Marksman pušky, LE využitie a 3-gun súťaže. Eclipse je ultimate Hipertouch® spúšť, všetky upgrady súťaže modelu, vrátane rovno čistenie a nastaviteľné prst podložku plus Hiperfire's Nikel Bliss chemické nikel bóru (NiB) dokončiť všetky kontaktné povrchy zvýšená ochrana proti korózii, a čo je dôležitejšie, ešte PRÍJEMNEJŠÍ pocit ako jeho súrodenci Hipertouch®. Tento ťah je tak hladké, čisté a konzistentné budete myslieť, že fyzikálne zákony boli zlomené. Sa tak nestalo.
345 EUR 0 345,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Špecifikácia: Make: AR-15 Style: Single-Stage
Breathtakingly Smooth, Light Pull With Plenty of Hammer Oomph
Hiperfire’s revamped Hipertouch® trigger line gives the AR-15 shooter an impressive array of options in a single-stage trigger with shorter pre-travel, faster reset, and increased hammer energy than the standard G.I.-type trigger. Dual coil springs across the top of the Hiperfire® trigger reduce friction on the sear and increase hammer striking power by 35% over a "mil-spec" trigger, while a pair of interchangeable color-coded springs let you choose between a 2.5 lb. or 3.5 lb. pull weight. Of course, all the Hipertouch® models give your AR-15 a smooth, consistent pull with just a hint of creep, a snappy break, and a very short over-travel, followed by fast reset so you’re ready to take the next shot. A Hipertouch® trigger in your AR-15 will help you improve your shot timing, control, and confidence for more accurate hits on the target. The Hipertouch’s consistent pull doesn’t signal hammer release like some triggers, so the shooter doesn’t develop a flinch in anticipation of the rifle firing. The shooter can stay relaxed and doesn’t build tension in the trigger finger. All of this adds up to better control over the gun, better shot timing, improved confidence and more accurate shooting. Consistent single-stage pull with a just a hint of "creep" 2 interchangeable hammer springs provide 2 pull weigh options - 2.5 lb. or 3.5 lb. NO fussy setscrews that can back out or otherwise lose your settings Unusually fast locktime Hard, positive hammer strikes without compromising pull weight Fits small-pin (.153") AR-15 lower receivers & AR 308 rifles that use AR-15 triggers 6 models to choose from - read on... Genesis is the Hipertouch® base model, an excellent upgrade for law enforcement, military, service rifle competition shooters, and personal defense. Auto offers same functionality as Genesis for select-fire full-auto M16 / M4-type rifles. Built like the proverbial tank to handle the punishment of fast-cycling operation. Elite is a match-quality trigger that breaks quickly, after even shorter pre-travel than the Genesis, with very quick, positive reset. Letoff is extremely easy to control. Competition is ideal for competitive shooters who want the bare minimum of pre-travel and a straight trigger shoe. The adjustable finger pad gives you even more refined control. It can be set at five different positions for further refinement of pre-travel and trigger weight. Position the shoe farther down the bow to increase leverage and effectively reduce pull weight. The result is effectively 10 pull weight options rather than two. Or leave the pad off and enjoy the enhanced tactile control of a straight trigger. Reflex is similar to Competition but with a traditional curved trigger shoe - same trigger pull with virtually no creep. Excellent for Designated Marksman rifles, LE use, and 3-gun competition. Eclipse is the ultimate Hipertouch® trigger, with all the upgrades of the Competition model, including straight shoe and adjustable finger pad plus Hiperfire’s Nickel Bliss electroless Nickel Boron (NiB) finish on all contact surfaces for enhanced corrosion protection and, more importantly, an EVEN SMOOTHER feel than its Hipertouch® siblings. This pull is so smooth, clean, and consistent you’ll think the laws of physics have been broken. They haven’t.
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
24,00 € *