Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

ADAMS ARMS AR-15 Gas Piston Conversion Kit Pistol Black


Produkt č.: 100013537 854262002704 100013537

Hodnotenia zákazníkov pre AR-15 Gas Piston Conversion Kit Pistol Black

Počet hodnotení: 1
Od brownells.com: 1
Priemerné hodnotenie: 5

Great Kit missing one part though (31.12.2014)
Great kitMounting brackets for Handguard were missingI have no less than 5 Adams arms clamp on kits
Brownells USA Prečítate si ďalšie hodnotenie na webe brownells.com
496 496 0 EUR
100013537
AR-15 Gas Piston Conversion Kit Pistol Black
Časť - Výrobcovia: PPSDADA 854262002704

Bohužiaľ tento produkt už nie je možné objednať.

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Finish: Black Gas System Length: Pistol Značka: AR-15

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
Hodnotenia zákazníkov pre AR-15 Gas Piston Conversion Kit Pistol Black

Počet hodnotení: 1
Od brownells.com: 1
Priemerné hodnotenie: 5

Great Kit missing one part though (31.12.2014)
Great kitMounting brackets for Handguard were missingI have no less than 5 Adams arms clamp on kits
Brownells USA Prečítate si ďalšie hodnotenie na webe brownells.com