Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

HORNADY 6.5 PRC UNPRIMED BRASS CASE


6.5 PRC Unprimed Brass Case 50/Box

At Hornady brass is the foundation for what could be the most memorable shot of your lifetime. Extra time and care is taken in the creation of their cases, producing smaller lots that meet strict quality standards. Viac...

Produkt č.: 100028461 090255862881 100028461
At Hornady brass is the foundation for what could be the most memorable shot of your lifetime. Extra time and care is taken in the creation of their cases, producing smaller lots that meet strict quality standards. Hornady 6.5 PRC cases offer reloaders excellent uniformity in wall thickness, weight and internal capacity. They measure for consistently tight wall concentricity and even run their cases through a pressure calibration test to ensure uniform case expansion during firing. Their cases allow proper seating of the bullet, not only in the case, but in the chamber as well. High quality brass contributes to consistent charges and pressures.
HORNADY
59 59 1 EUR
100028461
6.5 PRC Unprimed Brass Case 50/Box
Časť - Výrobcovia: 86288 090255862881 Hornád mosadze je základom pre to, čo by mohlo byť najpamätnejšie zastrelil svojho života. Extra čas a starostlivosť je prijaté pri tvorbe svojich prípadov, produkciu menších dávok, ktoré spĺňajú prísne normy kvality. Hornád 6.5 ČĽR prípadoch ponúkajú reloaders vynikajúce rovnomernosť hrúbky steny, hmotnosti a vnútorné kapacity. Opatrenie pre trvalo tesný stenový osovosť a dokonca ich prípadoch prejsť skúšku zoradenia tlak aby sa zaistilo jednotné veci počas streľby. Ich prípadoch umožniť správne sedenie guličky, nielen v prípade, ale v komore aj. Vysoko kvalitné mosadzné prispieva k konzistentné poplatky a tlaky.
59 EUR 0 59,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie.
Doba dodania (zvyčajne 5 - 8 týždňov)
Špecifikácia: Cartridge: 6.5 PRC Kvantita: 50

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.
  • Potrebný zbrojný preukaz (potrebné predložiť nákupnú licenciu)

Atribúty

Cartridge: 6.5 PRC Kvantita: 50

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: III(d)(3)
At Hornady brass is the foundation for what could be the most memorable shot of your lifetime. Extra time and care is taken in the creation of their cases, producing smaller lots that meet strict quality standards. Hornady 6.5 PRC cases offer reloaders excellent uniformity in wall thickness, weight and internal capacity. They measure for consistently tight wall concentricity and even run their cases through a pressure calibration test to ensure uniform case expansion during firing. Their cases allow proper seating of the bullet, not only in the case, but in the chamber as well. High quality brass contributes to consistent charges and pressures.
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
12,00 € *
Skladom v USA Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
65,00 € * 65,00 € - 253,00 €*
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
20,00 € *