Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

HORNADY 35 REMINGTON BRASS CASE


35 Remington Brass 50/Box

Hornady unprimed brass features tight tolerances, uniform concentricity, consistent weight and capacity. Their manufacturing processes ensure consistent bullet seating and uniform bullet release for optimal velocity and accuracy. Viac...

Produkt č.: 749016382 090255487299 749016382
Hornady unprimed brass features tight tolerances, uniform concentricity, consistent weight and capacity. Their manufacturing processes ensure consistent bullet seating and uniform bullet release for optimal velocity and accuracy. Target shooters insist on uniform case wall thickness and tight tolerances. Hornady delivers this by treating brass as the foundation for an accurate cartridge, not as a commodity.
HORNADY
45 45 1 EUR
749016382
35 Remington Brass 50/Box
Časť - Výrobcovia: 8729 090255487299 Hornád neimunizovaným mosadz funkcie tesné tolerancie, jednotné osovosť, dôsledné chudnutie a kapacity. Ich výrobných procesov zabezpečiť konzistentné guľka sedenie a jednotná strela uvoľnenie pre optimálnu rýchlosť a presnosť. Cieľ strelci Trvajte na jednotný prípad steny a tesné tolerancie. Hornád prináša to ošetrujúcich mosadze, ako základ pre presné kazetu, a nie ako komodita.
45 EUR 2 45,00 € *

Doba dodania 14 - 28 dní
(2 ks v USA)
Špecifikácia: Cartridge: 35 Remington Kvantita: 50

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.
  • Potrebný zbrojný preukaz (potrebné predložiť nákupnú licenciu)

Atribúty

Cartridge: 35 Remington Kvantita: 50

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: III(d)(3)
Hornady unprimed brass features tight tolerances, uniform concentricity, consistent weight and capacity. Their manufacturing processes ensure consistent bullet seating and uniform bullet release for optimal velocity and accuracy. Target shooters insist on uniform case wall thickness and tight tolerances. Hornady delivers this by treating brass as the foundation for an accurate cartridge, not as a commodity.
Skladom v USA Skladom 6 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
10,00 € * 8,00 € - 10,00 €*