Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

CMMG 22ARC AUTO SEAR TRIPS


22ARC Auto Sear Trip Kit

All Stainless Steel Construction, allows the use of CMMG ARC 22 Conversion Kit in M16 lower Viac...

Produkt č.: 100036079 815835014630 100036079
All Stainless Steel Construction, allows the use of CMMG ARC 22 Conversion Kit in M16 lower receivers.
CMMG
30 52 2 EUR
New
100036079
22ARC Auto Sear Trip Kit
Časť - Výrobcovia: 22BA64D 815835014630 Všetky nerezová konštrukcia, umožňuje použitie CMMG ARC 22 konverzný kit v M16 nižších prijímačov.
52 EUR 8 52,00 € *

Skladom 8 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: CMMG Model: 22ARC

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: 22ARC Značka: CMMG

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
New
100036080
22ARC Auto Sear Trip
Časť - Výrobcovia: 22BA48E 815835015439 Všetky nerezová konštrukcia, umožňuje použitie CMMG ARC 22 konverzný kit v M16 nižších prijímačov.
30 EUR 5 30,00 € *

Skladom 5 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: CMMG Model: 22ARC
All Stainless Steel Construction, allows the use of CMMG ARC 22 Conversion Kit in M16 lower receivers.