Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

ED BROWN 1911 TRIGGER PULL SET


1911 Trigger Pull Set Blued

These Trigger Pull Kits include the Ed Brown parts needed for superior trigger function. The machined-from-barstock hammer features a long list of custom modifications for a match-quality trigger pull without a lot of work. Viac...

Produkt č.: 087000097 800732896014 087000097
These Trigger Pull Kits include the Ed Brown parts needed for superior trigger function. The machined-from-barstock hammer features a long list of custom modifications for a match-quality trigger pull without a lot of work. Sear hooks are cut to height, then precision surface ground so just a light stoning is all that's necessary to achieve a crisp, clean-breaking trigger pull. Half-cock notch is narrowed to help prevent sear damage and pin holes are CNC-machined for location; lowered strut pin hole reduces full-cock spring pressure. Narrowed spur minimizes slide drag; larger-than-factory, Commander-style opening reduces weight for a fast fall and even faster locktimes. Fully-chamfered edges eliminate sharp points that can abrade clothing and skin. The disconnector is designed to work with Ed Brown’s Perfection Sear and Hardcore Hammer for crisp, high performance trigger jobs. Heat treated for super durability in rugged service. All machined surfaces are finished and dimensionally precise to ensure perfect fit and smooth functioning. Gunsmith installation required. The Perfection Sear is pre-fit to provide the least amount of hand work prior to installation. Primary angle is already cut; simply stone the correct relief angle and install.

SPECS: Hammer: 4140 alloy steel, blue, or 420 stainless steel, SS. Rc 52-54, .020"-.022" hook height.  Sear: 4340 tool steel, blued. Hardened to Rc 50.  

Gunsmith installation recommended.

ED BROWN
117 153 2 EUR
087000097
1911 Trigger Pull Set Blued
Časť - Výrobcovia: 896KIT2 800732896014 Tieto spúšť Pull súpravy obsahujú Ed Brown diely potrebné pre funkciu superior spúšť. Opracované z barstock kladivo ponúka dlhý zoznam vlastných úprav pre zápas-kvalitné spúšte bez veľa práce. Sežehnout háčiky sú rezané do výšky a presnosti povrchu zeme tak len svetlo kameňovanie je všetko, čo je nevyhnutné na dosiahnutie ostrý, čistý-lámanie spúšte. Pol-kohút zárez je zúžený s cieľom zabrániť poškodeniu sežehnout a pin dier sú CNC-opracované polohy; znížené prútu pin hole znižuje tlak pružiny full-kohút. Zúženej vlečka minimalizuje snímku presuňte; väčšie-než-továreň, veliteľ-spôsob otvárania znižuje hmotnosť rýchle jeseň a ešte rýchlejšie locktimes. Plne skosené hrany odstrániť ostré bodov, ktorý možno obrúsiť odev a pokožku. Odpojovač je určený pre prácu s Ed Brown dokonalosť sežehnout a Hardcore kladivo pre ostrý, vysoký výkon spúšťač práce. Tepelne ošetrené super odolnosti robustný služby. Všetky opracované povrchy sú hotové a rozmerovo presné zabezpečiť perfektný fit a hladké fungovanie. Puškár je potrebné inštalácie. Dokonalosť sežehnout je vopred spôsobilý poskytnúť minimálne množstvo ručné práce pred inštaláciou. Primárnej uhol je už rez; Stačí kameň uhol správne úľavu a nainštalovať.
117 EUR 21 117,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Podrobnosti o položke

Made in USA
087000098
1911 Trigger Pull Set SS
Časť - Výrobcovia: 897KIT2 800732897011 Tieto spúšť Pull súpravy obsahujú Ed Brown diely potrebné pre funkciu superior spúšť. Opracované z barstock kladivo ponúka dlhý zoznam vlastných úprav pre zápas-kvalitné spúšte bez veľa práce. Sežehnout háčiky sú rezané do výšky a presnosti povrchu zeme tak len svetlo kameňovanie je všetko, čo je nevyhnutné na dosiahnutie ostrý, čistý-lámanie spúšte. Pol-kohút zárez je zúžený s cieľom zabrániť poškodeniu sežehnout a pin dier sú CNC-opracované polohy; znížené prútu pin hole znižuje tlak pružiny full-kohút. Zúženej vlečka minimalizuje snímku presuňte; väčšie-než-továreň, veliteľ-spôsob otvárania znižuje hmotnosť rýchle jeseň a ešte rýchlejšie locktimes. Plne skosené hrany odstrániť ostré bodov, ktorý možno obrúsiť odev a pokožku. Odpojovač je určený pre prácu s Ed Brown dokonalosť sežehnout a Hardcore kladivo pre ostrý, vysoký výkon spúšťač práce. Tepelne ošetrené super odolnosti robustný služby. Všetky opracované povrchy sú hotové a rozmerovo presné zabezpečiť perfektný fit a hladké fungovanie. Puškár je potrebné inštalácie. Dokonalosť sežehnout je vopred spôsobilý poskytnúť minimálne množstvo ručné práce pred inštaláciou. Primárnej uhol je už rez; Stačí kameň uhol správne úľavu a nainštalovať.
153 EUR 42 153,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
These Trigger Pull Kits include the Ed Brown parts needed for superior trigger function. The machined-from-barstock hammer features a long list of custom modifications for a match-quality trigger pull without a lot of work. Sear hooks are cut to height, then precision surface ground so just a light stoning is all that's necessary to achieve a crisp, clean-breaking trigger pull. Half-cock notch is narrowed to help prevent sear damage and pin holes are CNC-machined for location; lowered strut pin hole reduces full-cock spring pressure. Narrowed spur minimizes slide drag; larger-than-factory, Commander-style opening reduces weight for a fast fall and even faster locktimes. Fully-chamfered edges eliminate sharp points that can abrade clothing and skin. The disconnector is designed to work with Ed Brown’s Perfection Sear and Hardcore Hammer for crisp, high performance trigger jobs. Heat treated for super durability in rugged service. All machined surfaces are finished and dimensionally precise to ensure perfect fit and smooth functioning. Gunsmith installation required. The Perfection Sear is pre-fit to provide the least amount of hand work prior to installation. Primary angle is already cut; simply stone the correct relief angle and install.

SPECS: Hammer: 4140 alloy steel, blue, or 420 stainless steel, SS. Rc 52-54, .020"-.022" hook height.  Sear: 4340 tool steel, blued. Hardened to Rc 50.  

Gunsmith installation recommended.