Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

CYLINDER & SLIDE 1911 TRIGGER PULL KITS


Enhancement Kit Series 70

Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. Viac...

Produkt č.: 206000059 206000059
Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.

CYLINDER & SLIDE
169 279 10 EUR
206000059
Enhancement Kit Series 70
Časť - Výrobcovia: CS0105 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
279 EUR 1 279,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní

Podrobnosti o položke

Made in USA
Vývozná klasifikácia USA: I(h)206038100
Warp Speed Kit
Časť - Výrobcovia: CS106 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
254 EUR 0 254,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
206103030
Ultra Light Trigger Pull Kit
Časť - Výrobcovia: CS214 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
259 EUR 17 259,00 € *

Skladom viac ako 10 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
206103050
Tactical Match Kit
Časť - Výrobcovia: CS085 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
169 EUR 0 169,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
206103052
Tactical II Trigger Pull Kit
Časť - Výrobcovia: CS212 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
183 EUR 1 183,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
206000019
Professional Trigger Kit
Časť - Výrobcovia: CS324 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
207 EUR 1 207,00 € *

Skladom 1 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
206000039
Ultra Light Speed II Kit
Časť - Výrobcovia: CS377 Ultra rýchlosti svetla II Kit
270 EUR 3 270,00 € *

Skladom 3 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
206000052
Duty/Carry Trigger Kit
Časť - Výrobcovia: CS100 Cla/niesť spúšť Kit
235 EUR 0 235,00 € *

Tovar vyradený zo skladového programu. Vypredané.
206000058
Tactical II 4lb Trigger Pull Kit, SS
Časť - Výrobcovia: CS0219 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
222 EUR 2 222,00 € *

Skladom 2 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
206000060
Enhancement Kit Series 80
Časť - Výrobcovia: CS0107 Každý kit je testované série 70-štýl rám, aby sa ubezpečil, to bude produkovať zadaný pull hmotnosti s malú alebo žiadnu montáž. Diely sú drôtu EDM Talibanci bar zásob, vybrúsené a leštené, potom tepelne ošetrené rokov životnosti. Všetky profily a cez otvory sú mechanicky správne fungovať bez ruka montáž. Sežehnout nos má správne úľavu uhol, sežehnout jar je zúžený znížiť ťahať hmotnosť. Exponované hrany kladivo na ultra ľahký, Super? Zápas a taktické II sú skosené minimalizovať snímke drag a oblečenie nosiť. Každá sada obsahuje kladivo, sežehnout, odpojovač, sežehnout jar a kladivo na jar. ULTRA LIGHT KIT - 3,5 lb pull hmotnosti. Ultra ľahká, skeletonized, kladivo; uľavilo, aby sa zabránilo rám rub. Ultra ľahký zápas ožehnout a odpojovač. Bervené sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. ULTRA ľahké rýchlosť II KIT - 3 libry pull hmotnosti. Low-profile, skeletonized kladivo uľavilo, aby sa zabránilo rám rub; Ultra-ľahké kusy zamknúť čas na minimum. Hlboké, ostrý zúbkovanie zabezpečil bezpečný palcom kontakt pre rýchle a pozitívne napínacie. Správne splnenej jar váhy dať zadaný pull hmotnosti a zabezpečiť zážihové. Taktické II KIT - pull hmotnosti 4 libry. Taktické kladivo II uľavilo stranách, ultra zápas ožehnout a odpojovač, svetlo sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Taktické zápas KIT - pull hmotnosti/4,5 m2. Taktické kladivo, ožehnout, odpojovač, ľahké vytiahnuť sežehnout jar, 18 lb kladivo na jar. Skvelé pre nosenie zbrane. WARP rýchlosť KIT - pull hmotnosti 3 libry. Veľmi nízka hmotnosť kladivo, uľavilo zabrániť rám rub. Nízka hmotnosť ožehnout a odpojovač, 18 lb kladivo na jar, ľahké vytiahnuť sežehnout jar. CLA/niesť KIT - 4½ lb. ťahať hmotnosť clo alebo vykonanie pištole. Prichádza s hammer classic, vojensko-štýl impulzívne, pre tých, ktorí preferujú tento štýl alebo sú povinní mať na dane zbrane. Zahŕňa ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a sežehnout jar. PROFESIONÁLNYM KIT - 5 lb. pull hmotnosti a je určený na vojenské a policajné strelcov. Dáva úplnú kontrolu spúšť v high-stresových situáciách. Obsahuje kladivo, ožehnout, odpojovač, 23 lb. kladivo na jar a taktické sežehnout jar.
279 EUR 0 279,00 € *

Momentálne nie je skladom, tovar na objednanie
Doba dodania ( zvyčajne do 5 - 8 týždňov )
Match Quality Trigger Pull In A Drop-In Kit
Each kit is tested on a Series 70-style frame to make certain it will produce the specified pull weight with little or no fitting. Parts are wire EDM cut from bar stock, honed and polished, then heat treated for years of service life. All profiles and through-holes are mechanically correct to function without hand fitting. Sear nose has correct relief angle, sear spring is narrowed to reduce pull weight. Exposed hammer edges on Ultra-Light, Super?Match and Tactical II are chamfered to minimize slide drag and clothing wear. Each kit contains a hammer, sear, disconnector, sear spring and hammer spring. ULTRA LIGHT KIT - 3.5 lb. pull weight. Ultra light, skeletonized, hammer; relieved to prevent frame rub. Ultra light match sear and disconnector. Lightened sear spring, 18 lb. hammer spring. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - 3 lb. pull weight. Low-profile, skeletonized hammer relieved to prevent frame rub; ultra-light weight cuts lock time to a minimum. Deep, crisp serrations ensure secure thumb contact for fast, positive cocking. Properly matched spring weights give the specified pull weight and ensure positive ignition. TACTICAL II KIT - 4 lb. pull weight. Tactical II hammer with relieved sides, ultra match sear and disconnector, light sear spring, 18 lb. hammer spring. TACTICAL MATCH KIT - 4.5 lb. pull weight. Tactical hammer, sear, disconnector, light pull sear spring, 18 lb. hammer spring. Great for carry guns. WARP SPEED KIT - 3 lb. pull weight. Very low mass hammer, relieved to prevent frame rub. Low mass sear and disconnector, 18 lb. hammer spring, light pull sear spring. DUTY/CARRY KIT - 4½ lb. pull weight for duty or carry pistols. Comes with classic, military-style spur hammer, for those who prefer that style or are required to have it on duty weapons. Includes sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. of pull weight and is designed for military and police shooters. Gives complete trigger control in high-stress situations. Contains hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring and tactical sear spring.

SPECS: Ultra Light Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .39 oz. (11.1 g) weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Ultra Light Speed II: Tool steel, in-the-white. Hammer & Sear: Rc 50-55. .7 oz. (20g) total weight. Sear: .07 oz. (1.9 g) weight. Tactical II Kit: Special tool steel, in-the-white, Hammer. Rc 50-53. .5 oz. (14 g) weight. Sear: .09 oz. (2.5 g) weight. Tactical Match Kit: Special tool steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .52 oz. (14.7 g) weight. Sear: .09 oz, (2.5 g) weight. Warp Speed Kit: Special die steel, in-the-white. Hammer: Rc 50-53. .35 oz. (9.9 g) weight. Sear: .07 oz. (2 g) weight. Disconnector: .069 oz. (1.9 g). Duty/Carry 4½ lb. Kit: Billet alloy steel, heat treated to Rc 50-54, in-the-white. Hammer, black. Kit includes spur hammer, sear, disconnector, 23 lb. hammer spring, and sear spring. Professional 5 lb. Kit: Billet alloy steel, in-the-white. Hammer, Rc 50-54, .5 oz. (14.1 g) weight. Sear 2 oz. (5.6 g) weight. Disconnector .2 oz. (5.6 g) weight. 23 lb. hammer spring, tactical sear spring included.