Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

COLT 1911 NM GOLD CUP 70 BARREL BUSHING


1911 NM Gold Cup 70 Barrel Bushing

1911 NM GOLD CUP 70 BARREL Viac...

Produkt č.: 160102046 160102046
FITS: 1911 Gold Cup, 10mm Gold Cup, Combat Target, .45
1911 NM GOLD CUP 70 BARREL BUSHING
COLT
40 40 1 EUR
160102046
1911 NM Gold Cup 70 Barrel Bushing
Časť - Výrobcovia: SP50145B 1911 NM GOLD CUP 70 BAREL PUZDROM
40 EUR 4 40,00 € *

Skladom 4 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Finish: Black Make: 1911, Colt Model: Government Style: Drop-In

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Finish: Black Model: Government Značka: 1911,Colt Štýl: Drop-In

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 1911 Gold Cup, 10mm Gold Cup, Combat Target, .45
1911 NM GOLD CUP 70 BARREL BUSHING