Brownells Slovensko - Svetovo najväčší dodávateľ súčastí zbraní, zbrojného vybavenia a príslušenstva Slovenská republika

WILSON COMBAT 1911 BULLET PROOF TITANIUM FIRING PIN


.45 ACP TITANIUM FIRING PIN

The Bullet Proof ® Titanium firing pin is a simple drop-in retrofit for shooters who want to enhance drop safety and reduce lock time in their 1911. This part is a drop-in part for Series 70 or Series 80 style 1911 designs and for guns with a standard .45 ACP USGI/Colt diameter (. Viac...

Produkt č.: 965000176 874218001063 965000176
The Bullet Proof ® Titanium firing pin is a simple drop-in retrofit for shooters who want to enhance drop safety and reduce lock time in their 1911. This part is a drop-in part for Series 70 or Series 80 style 1911 designs and for guns with a standard .45 ACP USGI/Colt diameter (.093”) firing pin.

SPECS: Most 1911 handguns on the market use one of three different diameters of firing pins.  Standard .45 ACP/USGI 1911 is .093”.  Most Springfield Armory Pistols use .075” Current Production Wilson of all calibers and many others uses a .38 Super/9mm pin regardless of caliber of .065” diameter. If the firing pin diameter needed is unknown, check the hole size in the recoil face or measure your pin diameter to determine the caliber firing pin needed for your slide before ordering.

WILSON COMBAT
45 45 1 EUR
965000176
.45 ACP TITANIUM FIRING PIN
Časť - Výrobcovia: 336 874218001063 The Bullet Proof® Titanium úderník je jednoduché drop-in retrofit pre strelcov, ktorí chcú zlepšiť bezpečnosť drop a znížiť čas uzamknutia v ich 1911. Táto časť je drop-in časti série 70 alebo Series 80 štýl 1911 vzory a pre zbrane s priemerom štandardnej.45 ACP USGI/Colt (. 093") úderník.
45 EUR 2 45,00 € *

Skladom 2 ks v USA
Doba dodania 14 - 28 dní
Špecifikácia: Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers

Obmedzenia

  • Platia vývozné obmedzenia USA Vyhlásenie o kontrole do destinácie: "Tieto položky sú kontrolované vládou Spojených štátov a sú povolené na vývoz iba do krajiny konečného určenia na použitie konečným príjemcom alebo konečným užívateľom (uživateľmi), ktorí sú tu identifikovaní. Nesmú byť ďalej predané, prepravené ani inak zlikvidované v žiadnej inej krajine alebo inej osobe, než je oprávnený konečný príjemca alebo koncový užívateľ, a to buď v ich pôvodnej forme alebo po začlenení do iných položiek, bez toho, aby najprv získali súhlas od vlády USA alebo boli inak povolené zákonmi a predpismi USA."    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Atribúty

Model: Commander,Government,Officers Značka: 1911

Podrobnosti o položke

Made in USA
ECCN: I(h)
The Bullet Proof ® Titanium firing pin is a simple drop-in retrofit for shooters who want to enhance drop safety and reduce lock time in their 1911. This part is a drop-in part for Series 70 or Series 80 style 1911 designs and for guns with a standard .45 ACP USGI/Colt diameter (.093”) firing pin.

SPECS: Most 1911 handguns on the market use one of three different diameters of firing pins.  Standard .45 ACP/USGI 1911 is .093”.  Most Springfield Armory Pistols use .075” Current Production Wilson of all calibers and many others uses a .38 Super/9mm pin regardless of caliber of .065” diameter. If the firing pin diameter needed is unknown, check the hole size in the recoil face or measure your pin diameter to determine the caliber firing pin needed for your slide before ordering.